Dette blir dyrere

Avgiftene øker med til sammen 1,2 milliarder kroner neste år. Snus, tobakk, strøm, olje, diesel, årsavgiften, kombibiler og avgiften til NRK blir dyrere.

Avgiften på elektrisk kraft økes med 2,5 øre per kWh. For at dette ikke skal føre til mer bruk av fyringsolje, innføres en grunnavgift på 19 øre per liter på fyringsolje.

Diesel og kombibiler

Avgiften på autodiesel økes med 13 øre per liter ut over prisstigningen. Engangsavgiften på såkalte kombibiler øker fra 35 prosent til 45 prosent av avgiften på personbiler.

Årsagiften for personbiler øker til 2005 kroner i året.

Svinedyr tobakk

Avgiften på rulletobakk og snus økes med 15,3 prosent, mens avgiften på sigaretter blir den samme som i dag.
Dette tilsier at en pakke rulletobakk blir åtte kroner dyrere neste år.

NRK-lisensen

NRK-lisensen øker med 50 kroner i året til 1640 kroner.