Det skal bli lettere å forstå og sammenligne forsikringsvilkårene.

Mange synes det er vanskelig å orientere seg i forsikringsjungelen. Et stort antall forsikringsformer og ulike vilkår, er ofte mer egnet til å forvirre enn å opplyse i jakten på den forsikringen som passer best for akkurat deg.

Forbrukerbrosjyre. Forsikringsnæringen skal utgi en felles forbrukerbrosjyre som et supplement til det enkelte selskaps egen informasjon. Der skal du finne en oversikt over de viktigste forsikringstypene, og hva de omfatter. Brosjyren skal trykkes i et stort antall, og i tillegg kunne lastes ned fra Internett. Brosjyren skal etter planen distribueres sommeren 1999.

Felles bransjenorm for bonus i motorvognforsikring. I bransjen er det nå enighet om å ha en felles bransjenorm for bonusberegning, og en avtale om utveksling av bonusopplysninger mellom selskapene. Målet er å gjøre det enklere for kundene å sette seg inn i, og bruke det nye systemet. Iverksettelsen er imidlertid avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning før det kan tre i kraft.

Les mer dette her.

Nøkkeltall. Du skal få nøkkeltallene for netto avkastning og kostnadsbruk i livsforsikringen. Hittil har det vært for vanskelig for kundene å sammenligne avkastningen for sparing i livsforsikring, mot sparing i bank og verdipapirfond. Norges Forsikringsforbund opplyser derfor nå om fem ulike nøkkeltall, som skal gjøre det lettere for deg å forstå informasjonen om nettoavkastning og kostnadsbruk i livforsikring, og gjøre det lettere å sammenligne med alternative pengeplasseringer.

Tiltaket ble gjennomført nå i mars. Tallene er foreløpig gjennomsnittstall for produktgrupper, og ikke basert på fullstendig informasjon fra hver enkelt kunde. Målsetningen skal imidlertid være å presentere nøkkeltall på individuell basis.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etikk. Felles bransjenorm ved salg av spareprodukter. Selgerne fra de ulike forsikringsselskapene presenterer ofte nøkkeltall til kunden som ikke er sammenlignbare mellom selskapene. I tillegg blir ofte konkurrentenes tilbud omtalt på en lite flatterende måte.

Resultatet blir ofte usikkerhet og mistillit fra kundene. Norges Forsikringsforbund vil derfor vedta en bransjenorm med etiske retningslinjer for informasjon om eget, og konkurrerende selskap. Denne malen skal etter planen tas i bruk senest ved årsskiftet.

Tilbake til 3225 TARGET="_top" title="Nå blir forsikring lettere!">hovedartikkelen.