Det nye tele-Norge

Økt konkurranse mellom Telenor, NetCom og mindre teleselskaper er målet med den nye teleloven fra og med neste år. Likevel går det mot færre inngrep mot duopolistene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag må teleselskaper med mer enn 25 prosents markedsandel etterkomme visse krav, deriblant å...

 • ...åpne sine telenett for konkurrentene
 • ...ta seg betalt for tilgangen ut fra kostnader, ikke profitt

  Hemm

  Et høringsutkast til den EU-initierte Loven om elektronisk kommunikasjon viser at grensen for markedsandel skal økes til 50 prosent.

  I utgangspunktet innebærer dette en svekkelse av telereguleringen, og færre teleselskaper vil måtte etterleve de nevnte kravene. En nøyere kikk på planene viser et mer nyansert bilde.

  To teleselskaper vil sammen kunne idømmes mer enn 50 prosents markedsandel, og dermed måtte etterkomme reguleringskravene.

  Annerledes

  Den nye lovgivningen vil gjelde både tele, media og IT, og representerer bebudede endringer i telepolitikken i Norge.

  - Vi vil alt fra 2003 se at Post- og teletilsynets rolle blir annerledes, og ganske sikkert mindre sentral, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til ukeavisen Telecom.

  Jensens advarer mot å tro at ny lovgivning gir sterkere regulering. Advarslene kommer samtidig med at arbeids- og administrasjonsminister Victor Normann jobber for å gi Konkurransetilsynet mer makt over telepolitikken.

  For langsomt

  Post- og teletilsynets oppgave er å se til at tidligere telemonopolisters (Telenor) markedsandel synker. Når dette skjer, overtar Konkurransetilsynet ansvaret.

  Normann mener denne utviklingen går alt for langsomt, og vil ha fart over tingene ved å vingeklippe Post- og teletilsynet.

  Ironisk nok er endringene helt i tråd med Telenors ønsker, men stikk i strid med gjeldende EU-politikk. Den nye telelovgivningen er nå ute på høring, men et lovforslag vil antagelig foreligge innen en halvt års tid.