Det hemmelige bonuskartellet

Skylder du det gamle selskapet penger, får du ikke ny forsikring. - De må benytte ordinære måter å inndrive penger på, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

<b>Koden de innvidde kan: </b>Dette er skjemaet det gamle selskapet sender det nye. Er det krysset av for "Bonus kan ikke avgis", får du ikke tegne forsikring. Koden betyr at du har uoppgjorte regninger/er dårlig betaler
Koden de innvidde kan: Dette er skjemaet det gamle selskapet sender det nye. Er det krysset av for "Bonus kan ikke avgis", får du ikke tegne forsikring. Koden betyr at du har uoppgjorte regninger/er dårlig betalerVis mer

Bonus på bilforsikring er en belønning for å kjøre forsiktig. Det er også en belønning for ikke å benytte forsikringen de gangene du ikke har kjørt så forsiktig. Opprinnelig var det også en belønning for aldri å bytte forsikringsselskap, men siden 1999 har selskapene utvekslet antall skadefrie år ved bytte av selskap.

Ingen sier at de holder igjen bonus

De forskjellige forsikringsselskapene har lagt ut forsikringsvilkårene på internett, men ingen forteller at de ikke "overfører bonus" til neste selskap før du har betalt alt du skylder dem.

Hverken KLP forsikring, DnBNor, Storebrand, If, Codan eller Sparebank1 forsikring står det noe om vilkårene for å "avgi" bonus, som det heter i bransjen.

Kode alle kan: - Vi har ikke anledning til å informere andre selskap om betalingshistorikken for en kunde hos oss, derfor den generelle tilbakemeldingen "Bonus kan ikke oppgis", sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If. Foto: If
Kode alle kan: - Vi har ikke anledning til å informere andre selskap om betalingshistorikken for en kunde hos oss, derfor den generelle tilbakemeldingen "Bonus kan ikke oppgis", sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If. Foto: If Vis mer


Det er i det hele tatt sparsomt med opplysninger på flere av nettstedene, da bransjen fremdeles baserer seg hovedsakelig på telefonsalg. Lurer du på noe, så ring!

"Uoffisiell" bransjeavtale

En leser har henvendt seg til DinSide og fortalt oss at If skadeforsikring har nektet ham å overføre bonus til et nytt selskap. Ifs informasjonsdirektør Jack Frostad bekrefter dette:

- Det er riktig at vi ikke oppgir bonus til nytt selskap så lenge en kunde skylder oss penger. Etter det jeg forstår er dette praksis i hele bransjen, selv om det ikke er nedskrevet i noen form for avtale.

- I det felles skjemaet som selskapene benytter for bonusforespørsler, er det et svaralternativ som heter "Bonus kan ikke oppgis". Dette svaralternativet brukes bl.a. når en kunde skylder oss penger.

- Ingen selskap har anledning til å skrive at "Bonus kan ikke oppgis p.g.a. manglende betaling eller vedkommende skylder penger i sitt gamle selskap". Vi har ikke anledning til å informere andre selskap om betalingshistorikken for en kunde hos oss, derfor den generelle tilbakemeldingen "Bonus kan ikke oppgis", sier Frostad.

Denne forsikringen trenger du ikke

Hemmelig kode

Bekrefter praksis - Vi gir heller ikke fra oss bonus før heftelser er oppgjort. Dette er bransjepraksis, skriver informasjonssjef Hanne Gudding i Storebrand. Foto: Storebrand
Bekrefter praksis - Vi gir heller ikke fra oss bonus før heftelser er oppgjort. Dette er bransjepraksis, skriver informasjonssjef Hanne Gudding i Storebrand. Foto: Storebrand Vis mer


Det er ikke lov å si direkte til det andre selskapet at kunden skylder penger - slike opplysninger skal gå gjennom formell kredittopplysning. I stedet har selskapene altså en avkrysning om bonus, som altså betyr akkurat det samme, at kunden er dårlig betaler.

Også Storebrand har en tilsvarende praksis: - Ved kjøp av forsikring hos oss vil man få spørsmålet om man ha noe uoppgjort med et annet forsikringsselskap, skriver informasjonssjef Hanne Gudding i en e-post til DinSide. - Ved kjøp på nettet, blir dette godt opplyst om for kunden, både i selve kjøpsløsningen og i kvitteringsmailen.

- Kunden må gjøre opp for seg i annet selskap før bonus kan overføres og forsikring bli kjøpt. Denne forutsetningen er en nedskrevet regel hos oss. Vi gir heller ikke fra oss bonus før heftelser er oppgjort. Dette er bransjepraksis, skriver Gudding.

Feriefella som kan koste deg dyrt

FNH bekrefter bransjepraksis

Forsikringsbransjen foreslo i 1999 et felles bonussystem, men dette ble avslått av Konkurransetilsynet. Det er derimot praksis, og antakelig lovlig, å opplyse det nye selskapet om antall skadefrie år kunden har hatt i selskapet. Det er dette som ligger i uttrykket "å overføre bonus".

Dette har tatt form av en bransjeavtale som lukker noen av kundene inne hos sitt gamle selskap. FNH opplyser til DinSide at de ikke har deltatt ved utformingen av den, men at de kjenner til denne bransjepraksisen.

- Jewg vil ikke utelukke at en slik avtale kan begrense konkurransen, sier seksjonsleder for Finans i Konkurransetilsynet, Eivind Stage. - Men det er ikke sikkert det gir en så merkbar begrensning av konkurransen at det er ulovlig. Det er også mulig at det kommer alle kunder til gode at det er en effektiv innkreving av restanser. Dette må vurderes særskilt.

- Uheldig innkreving

- Slik det fremstår her - og som juristene i Forbrukerrådet kommenterer - ser det ikke ut til at det finnes rettslig hjemmel for IF å tilbakeholde bonus, skriver Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet i en epost til DinSide.

- Når If har utestående krav som ikke er gjenstand for tvist hos den aktuelle kunden, må de benytte ordninære måter å drive inn pengene på - det vil si purringer og eventuelt inkasso.