Det går aldri et tog

Mange togavganger innstilles på grunn av mangel på lokfører.

Skrikende mangel på lokførere rammer togpassasjerene som reiser mest. Nå innstilles alle ekstra avganger i rushtiden.

Slik pendler du smart

Trenger 10-20 lokførere

- Vi innstiller ekstratogene i rushtiden for at konsekvensene skal bli minst mulig, sier informasjonssjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby til Aftenposten.no.

Foreløpig gjelder kanselleringene ut denne uken og kanskje også neste uke.

Ifølge informasjonssjefen hadde NSB trengt 10-20 nye lokførere for å få alt i normalt gjenge for både passasjerer og ansatte i NSB.

Lundeby sier at unormalt mange har sagt opp denne våren og sommeren.

- Lokførerne jobber skift og annenhver helg, noe som ikke er så lett å kombinere med familieliv. Vi vil prøve å få færre helgevakter i turnusen, men det er vanskelig å få til nå som det er for få lokførere, sier han.

Mer transportstoff: