Det er i hjemmet det skjer

Risikoen for å bli utsatt for en alvorlig hjemmeulykke er tre ganger så stor som å bli utsatt for en trafikkulykke. Det er kanskje ikke så dumt å tegne en ulykkesforsikring allikevel?

Hvor ofte har du ikke hørt frasen "kjør forsiktig" når du er på vei hjem fra kjente og kjære? Velmente ord, men tallenes klare tale gjør at frasen skulle vært annerledes: "Kjør pent, men vær for all del forsiktig når du kommer hjem!"

I følge tall fra Statens Institutt for folkehelse behandler norske leger over 100 personer hver dag for alvorlige hjemmeulykker. Til sammenligning er det 34 personer som blir drept eller skadd i trafikken hver eneste dag. Uansett hvordan du vrir og vender på det er tallene alt for høye, og det er dessverre lett å glemme at det ligger tragiske skjebner bak hvert eneste siffer.

Ulykkesforsikring

Faller du ned fra stigen opp til loftet og ender i stua med et brak kan du risikere å bli invalid. Enhver ulykke som gir varig invaliditet vil ramme privatøkonomien hardt hvis du ikke har sikret deg på forhånd. Det å gjøre huset, eller leiligheten tilpasset handicappede er dessverre en svært dyr opplevelse. Det å ha en ulykkesforsikring kan derfor være til god hjelp dersom uhellet skulle være ute.

Nedsatt ervervsevne og behov for hjelpemidler og tilpasning av boligen er kostnader de færreste har råd til. Det viktigste ved en ulykkesforsikring er derfor invaliditetserstatningen. Denne erstatningen ytes i form av et kapitalbeløp som fastsettes i prosent av forsikringssummen etter graden av medisinsk invaliditet.

  • Ved 100 prosent medisinsk invaliditet utbetales hele den avtalte forsikringssummen. Erstatning ved død på grunn av ulykke tilfaller de etterlatte. Erstatningen tilsvarer vanligvis den avtalte invaliditetssummen.
  • Mange er dekket gjennom en kollektiv ulykkesforsikring på sitt arbeidssted. Er du en av de som ikke er omfattet av en slik kollektiv avtale, bør du vurdere å tegne en individuell ulykkesforsikring.

Enkle tips for å hindre de vanligste hjemmeulykkene

All erfaring viser at de fleste hjemmeulykkene kunne, og burde vært unngått med litt omtanke og sunn fornuft. Dette gjelder spesielt deg som har barn i huset, eller som begynner å bli litt opp i årene. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall blant barn fra de er 1 år og oppover. I tillegg blir barn utsatt for mange alvorlige ulykker som ikke fører til død, men som gir varige skader eller som krever langt og smertefullt sykeleie.

Andre ulykker er ikke så alvorlige rent medisinsk, men kan være alvorlig nok for barnet og den familien det rammer.

Det er fallskadene som dominerer ulykkestatistikken blant hjemmeulykkene, og noen rimelige og enkle investeringer i hjemmet, kan fort vise seg å være en fornuftig investering.

  • Trappa et av de farligste stedene i hjemmet. Rekkverket må være så solid som mulig, og helst bør du ha rekkverk på begge sider. Sklisikkert belegg i trappetrinnene er en fornuftig investering, mens løse tepper er et stort FY FY. Husk også å ha godt lys.

    For å sikre småbarn, bør trappegrind brukes, avstand mellom sprossene i rekkverket bør ikke være større enn 80 millimeter.

  • Ha telefonen i det rommet du bruker mest. Er du midt i middagshvilen når telefonen ringer, er det lite lurt å måtte løpe ned trappa for svare...
  • Skal du skifte lyspærer, henge opp gardiner, eller leter etter noe øverst i kjøkkenskapet bør du bruke en solid trappestige.

    Er du i likhet med undertegnede av den slappe typen, vet du sikkert hvor vanskelig det er å holde balansen på en ustø krakk, eller på en kontorstol med hjul... Riktignok går det som regel bra, men før eller siden smeller det.

  • Har du småbarn i huset må du installere sikringsutstyr. Vindussikring, skuffe- og dørsikring, varmtvannssperrer, beskyttelse av skarpe hjørner og kanter, og komfyrsikring er gode hjelpemidler som kan spare deg og dine.

Faktaopplysningene i teksten er hentet fra Norges Forsikringsforbunds nettsider.