Det blir likelønn i år 2453

Går det som tilgjengelig tallmateriale tilsier, har vi likelønn om 446 år. Se regnestykket.

Ansporet av dagens lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå, har vi i dag forsøkt å se fremover.

Som vi allerede har fortalt i vår tidligere artikkel, var en gjennomsnittlig kvinnemånedslønn på 27.700 kroner i tredje kvartal 2006, mens gjennomsnittslønna for menn var 32.700 kroner måneden.

I tolvmånedersveksten fant vi et lite sprik mellom kjønnene. Menns månedslønninger hadde økt med 4,72 prosent, mens kvinnenes har økt med 4,76 prosent - en forskjell i vekstraten på 0,4 promille - i kvinnens favør!

Kanskje kan vi se fram til likelønn om 446 år fra nå? Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Lise Gagné/iStockphoto
Kanskje kan vi se fram til likelønn om 446 år fra nå? Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Lise Gagné/iStockphoto Vis mer


Det er neppe vanskelig å forstå at dette kan pirre nysgjerrigheten. Skulle denne ulikheten i vekstratene holde seg, vil vi jo før eller senere oppnå likelønn mellom kjønnene. Men når?

Sjekk månedslønna - år for år fram til likelønn!

Vi innrømmer at vi har holdt pusten mens vår regneark-modell jobbet med fasit, og svaret er muligens oppmuntrende for noen.

Fremskriver vi dagens vekstrater i lønna til kvinner og menn, oppnår vi likelønn én eller annen gang i år 2453.

Det er neppe noen av dagens kvinner som er gjenlevende så langt fram i tid, så vi får glede oss på vegne av våre kvinnelige etterfølgere:

Regner vi 30 år per generasjon, vil våre barn av kvinnekjønn ha oppnådd økonomisk balanse mellom kjønnene - om bare femten generasjoner.

Sjekk månedslønna - år for år fram til likelønn!