Derfor må ulven fredes!

I følge Viggo Ree, fra Foreningen Våre Rovdyr, er det en selvfølge at vi bør beholde ulven.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Vi må opprettholde det biologiske mangfoldet.

For å sette det hele på spissen: Hvis vi ikke ønsker at enkelte dyrearter skal ha livets rett, så kan jo en jo stille det samme spørsmålet på flere områder. Hva skal vi egentlig med bergensere, de representerer jo bare utgifter og problemer...

- Problemet er at et slikt utgangspunkt er tuftet på et grunnelement vi vanligvis ikke vil vedkjenne oss, nemlig en rasistisk holdning til mennesker og dyr. Jeg har tidligere kalt en slik holdning for "faunarasisme", sier Ree.

Ulvehat

- Saueeierne utgjør en svært liten del av den norske befolkning. Og en kan lure på hvorfor det ikke ofres større oppmerksomhet på de rundt 100.000 sauene, som hver eneste sommer blir sendt ut til pinsler og død i norsk villmark uten at rovdyr er inne i bildet.

I løpet av beiteperioden dør disse dyrene av "andre" årsaker. De brekker f.eks. beina i ulendt terreng, drukner i elv/myr, faller utenfor stup, eller dør av sykdommer. I tillegg blir mange påkjørt av biler, vogntog og tog.

Hvorfor kommer ikke dette tydeligere fram?

- En av grunnene er nok vår lange tradisjon med rovviltbekjempelse og ulvehat, et velorganisert støtteapparat gjennom presse og kringkasting, og menneskers irrasjonelle tankegang basert på de velkjente syndebukk- og rødhettesyndromene, sier Ree.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Næringskonkurrent

Enkelte mennesker eller folkegrupper har vært, og blir fortsatt, forfulgt på grunn av utseende, trosbekjennelse, atferd og/eller næringsvalg. Sammenligner vi med rovdyrhetsen, går det klart fram at forfølgelsen av f.eks. ulv er knyttet til flere av disse faktorene. Også i dette tilfellet foranlediges hatet av angst, usikkerhet og aggresjon. En art med skarpe rovdyrtenner, og som i tillegg har skråstilte øyne, har vært oppfattet som et dyr med ondt utseende ("den onde hund"/samisk navn). Ulven ble derfor sammenlignet med djevelen selv. Dens effektive jaktteknikk har vært sett på som utspekulert og svikefull, og dens valg av byttedyr har medført at den alltid er blitt betraktet som næringskonkurrent til mennesket.

Samarbeid mulig

Dersom ulvemotstanderne hadde søkt en samarbeids - framfor en utryddelsesstrategi, hadde de oppnådd bred støtte for å finne fram til løsninger som fører til lavere tapstall for saueholdet og mer rettferdige erstatningsordninger.

Betegnelsen faunarasisme vil likevel ha en særskilt berettigelse så lenge den ekstreme klappjakten på ulven blir opprettholdt i grensetraktene, avslutter Ree.