Derfor må ulven bort!

Sauenæringen i Norge må beskyttes, sier Bjørnulf Kristiansen i Norges Bondelag

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Ser vi på erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt, er vår oppfatning at tallene for sau drept av ulv er kunstig lavt.

- Staten har kjørt inn millionbeløp for å hindre at ulven tar sau. Dette har blant annet gått på vakthold, inngjerding av beiteområder, og å flytte sauen fra utmark til innmark. Uten disse tiltakene er vår klare oppfatning at ulven ville tatt langt flere sau.

- I tillegg er det alltid noen døde dyr, hvor synderen ikke kan avsløres. Blir en død sau liggende lenge, er det ofte svært vanskelig å konstatere hvem som sto bak den. Vår antagelse er derfor at ulven har flere dyr på samvittigheten, enn tallene viser.

Kostnadsspørsmål

Men har ikke sauebøndene også et ansvar for å passe godt nok på sauene sine?

- Det er alltid mulig å ta selvkritikk. Et av problemene er at Norge er et høykostland, med svært små marginer for å klare seg som sauebonde. Det vil mao. bli svært dyrt å gjerde inn store områder. Å holde sauene på innmark, i stedet for utmark, er også en kostbar løsning. Siden innmarksarealet er begrenset, vil det ikke være nok for til sauene. Dermed må foret kjøpes, og det blir dyrt.

- Husk også at Norge har vært uten ulven som rovdyr i rundt 150 år. Å gjete, eller ha sauen plassert på innmark, er derfor ikke i den norske saueholdstradisjonen.

- Som tallene viser, er det likevel ikke ulven som er sauens hovedfiende i dag. Jerv og gaupe er hovedproblemet, og tar, per i dag, flere sau enn ulven. Disse dyrene jakter imidlertid stort sett på egenhånd, og tar en og en sau. I tillegg finnes de over hele landet.

- Ulven derimot, jakter i flokk og holder seg innen sine egne territorier. Når ulvene går til angrep på sauen, blir derfor omfanget fort stort . Og jo større ulveflokker, jo større vil ulveproblemet bli. Det er også langt lettere å iverksette tiltak mot ulven, siden den er et flokkdyr og holder seg innen definerte områder, sier Kristiansen.

Ikke billigere fårekjøtt

Vil det bli noen fordeler for oss forbrukere hvis ulvestammene i Norge reduseres. Vil f.eks. prisen på fårikål bli redusert?

- Nei, dessverre. Det gjør den nok ikke. Regningen for vår rovdyrforvaltning er det staten som betaler, avslutter Kristiansen.