Derfor lever rike lengre

Trodde du raske biler og champagne tok livet av milliardærene? Neida, de lever faktisk lengre enn oss andre.

Milliardærene dør av nøyaktig de samme tingene som oss andre: Sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, nyrefeil og lignende. Den eneste forskjellen er at de lever litt lengre.

Tre år lengre
Forbes Billionaires’ minneliste viser at gjennomsnittsalderen for døde dollar-milliardærer i 2004 og 2005 var 78 år. Av disse 20 var kun én kvinne. Forbes sammenlignet deres alder med den amerikanske gjennomsnittsmannen. Resultatet var at milliardærer lever 3,5 år lengre enn gjennomsnittet. Forskerne tror at tallet ville vært høyere dersom de hadde regnet med flere nasjoner, siden milliardærene kom fra ulike land.

De rike ser ikke bare ut til å leve lenger, de er sunnere også. En studie fra National Center for Health Statistics viser at 23 prosent av amerikanere som regnes som fattige har kroniske lidelser. Bare 10 prosent av ”ikke-fattige” er kronisk syke.

Millionær holder
Dersom du bare er millionær trenger du heller ikke frykte å dø tidlig. Millionærer har det minst like bra som milliardærene.

Men hvorfor lever de rike lengre? Enkelte mener at bedre velferd betyr bedre tilgang til medisinsk hjelp. Andre mener at stress og bekymring tar livet av de ”lavere klasser”. Det er imidlertid ikke bevist at gjennomsnittet opplever mer bekymring enn rike.

Noen studier har vist at rike lever lengre på grunn av intellektuell Darwinisme. Disse forskerne mener at sosial status er forbundet med høy IQ, og høy intelligens er forbundet med god helse. I følge denne studien øker dødeligheten med 17 prosent for hvert 15ende poengs fall i IQ.

Mozon.no, 07.04.2005