Derfor er vi redde for å fly

Hvis vi føler at vi har kontroll over situasjonen, tar vi gjerne en risiko. Derfor vil mange av oss heller kjøre bil enn fly, selv om bilkjøring statistisk sett er farligst.

I noen situasjoner tar vi mer risiko enn ellers. Nå har forskere ved Georgia-universitetet, USA, gjort en serie eksperimenter for å finne ut hva som karakteriserer oss i situasjoner hvor vi er villig til å ta en risiko.

- Folk er villige til å ta en risiko når de stoler på sine kunnskaper, og føler de har kontroll over situasjonen, selv om ideen er dårlig, sier psykologiprofessor Adam Goodie, som nylig presenterte forskningsresultatene sine på et faglig møte i USA.

Goodies eksperimenter bygger på annen forskning som viser at mange stoler for mye på sine egne kunnskaper og ferdigheter, man overvurderer seg selv. I eksperimentene spurte han deltakerne en rekke spørsmål og ba dem også merke av på en skala hvor sikre de var på at de svarte riktig.

Goodie fant at deltakerne gladelig risikerte en stor pott straffepoeng når de følte at de var sikre på svaret og hadde kontroll.

- Når vi blir bedt om å vedde for eksempel om mynt og krone, gjør vi ikke det hvis det er en liten risiko for at det skjer noe som er svært lite hyggelig. Derimot, hvis vi føler at vi kan kontrollere situasjonen og at vi har oversikt, så er vi villige til å ta risiko. Dette har betydning for alle avgjørelser i livet. Det mest nærliggende eksempelet er spørsmålet om man vil fly eller ikke etter 11. september i år, sier Goodie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Folk er ikke redde for å kjøre bil, men de er redde for å fly selv om flyreiser statistisk sett er tryggere per reisemil. Mange føler seg tryggere når de kjører bil, fordi de har oversikt over risikoer og usikkerheter, legger han til

Mozon.no, 26.11.2001