Derfor er tomatene dyre

Her er forklaringen på at vi må leve med norske tomater hele sommerhalvåret.


Levende trær og planter

Norske gartnerier har tydeligvis minst ett ben innenfor i handelspolitikken.

Lurer du på hvor mye en importert Saint Paulia ville koste uten toll, kan du merke deg at tollsatsen ved import er på 51 prosent av CIF-verdien (CIF - cost, insurance freight). Men dette er langt ifra høyeste tollsats. Tollen på andre grønne potteplanter gir skikkelige pustebesvær.

Grønne potteplanter i tiden 1. mai - 14. desember har stort sett 75% toll ved import. I tiden 15. desember - 30. april er de imidlertid tollfrie ved import.

Alle tollsatsene på levende planter finner du hvis du trykker her.

Tomater og andre grønnsaker

Lurer du på hvordan vi verner om de velkjente norske smakstomatene ved hjelp av tollsystemet, må du følge med nå:

I tiden 1. november - 9. mai er tomater tollfrie ved import. Men så skjer det noe: Fra 10. mai til 10. juli, er det 12,20 i toll på et kilo tomater. Etter dette senkes satsen til 8,86 frem til 14. oktober, og ned til 1,60 per kilo ut oktober. Og så er det på'n igjen.

De aller fleste grønnsakene vi spiser går gjennom en slik årlig tollsyklus.

Alle tollsatsene på grønnsaker finner du hvis du trykker her.

Frukt, bær og kaffe

Det samme sykliske skjer med frukt og bær. For eksempel har jordbær sin høyeste tollsats - 7,2 kroner per kilo fra 9 juni til 9 september. Resten av året er tollen redusert til 1 - 2 kroner per kilo.

Alle tollsatsene på frukt og bær finner du hvis du trykker her.

Tolltariffens kapittel 9 forteller at det ikke finnes toll på kaffe inn i landet.