Derfor bør du droppe fasttelefonen.

Vi har veid for og imot lenge, og omsider konkludert: Går du strengt etter kost/nytte, bør du la fasttelefonen fare.

Netthjelp for dummies

  1. Derfor bør du droppe fasttelefonen.


Å droppe fasttelefonen kan virke dramatisk, når minuttprisene på fasttelefonen stort sett ligger rundt 14 øre, mens de fleste mobilabonnementene koster rundt en krone minuttet. Og den klart billigste løsningen for mange ville nok uten tvil være å ta alle utgående telefonsamtaler fra fasttelefonen, og nøye seg med inngående på mobilen - selvsagt med kontantkortabonnement.

Uneconomic man?

For "the economic man" - det fullt ut rasjonelle mennesket, er kanskje dette en god løsning. Vår påstand er imidlertid at det er lite som tyder på at nordmenn er fullt ut rasjonelle - verken generelt eller i teleuniverset. Mobilbrukere har stort sett fasttelefon hjemme og bruker likevel mobilen til utgående samtaler - gjerne hjemmefra, hvis fasttelefonen står litt langt unna i impulsøyeblikket.


Kostnadene ved denne modellen er høyest blant alle alternativer. Nytten av å ha to numre man kan nås på hjemme må kunne sies å være forholdsvis begrenset, altså bør man velge ett av dem.

Høy mobilglede

Skulle vi måtte velge hvilken telefon som er viktigst for oss, vil trolig de fleste svare "mobilen". Vi er neppe villige til å avgi den nytten og fleksibiliteten den gir. I bunn og grunn står fasttelefonen hjemme mest til pynt og av gammel vane. Fastavgiftene ved fasttelefonabbonementene ligger mellom 1400 og 1700 kroner per år. Merutgiftene på Internettabonnementet hvis du velger bort fasttelefonen blir på ca 1000 kroner per år. Sløyfer du fasttelefonen, finansierer du netto omtrent 40 minutters ringetid per måned over mobilnettet.

For telefonpratelskere fra sofakroken blir dette nokså lite relevante betraktninger. For andre, som ikke er henfalne til de lange dype betroelsene over linjen, er dette imidlertid høyst relevant. Vårt råd til den moderne mann og kvinne er derfor: sats like godt mobilt. Antakelig vil det lønne seg.

IP-telefonen kommer

Skulle du over tid finne ut at mobilregningen blir for høy, vil fremtiden trolig gi deg et mye billigere alternativ.

Allerede nå viser DinSides Telefonkalkulator at prislisten for fasttelefoner toppes av IP-telefoniselskapene, vel og merke dersom du allerede har bredbånd. IP-telefoni står for Internet Protocol og henviser til en tjeneste der du ringer over Internett dersom du har bredbånd, istedetfor via ordinært tele- eller mobilnett.

Ikke-nerder bør imidlertid vente litt med å kaste seg på IP-bølgen. Mye tyder nemlig på at denne tjenesten foreløpig ikke er kvitt alle barnesykdommene. Med et bredbåndsabonnement allerede oppe, står du likevel klar til å møte fremtiden, hvis du skulle ønske det.