Depresjon under graviditet mer vanlig

Gravide kvinner blir oftere deprimerte under selve svangerskapet enn etter fødselen. Det viser en fersk undersøkelse av 9000 gravide kvinner.

Depresjon under graviditet mer vanlig

Gravide kvinner blir oftere deprimerte under selve svangerskapet enn etter fødselen. Det viser en fersk undersøkelse av 9000 gravide kvinner.

At kvinner kan bli deprimerte etter fødselen er velkjent, og man antar at ca. hver 10 ende kvinne opplever fødselsdepresjon. Studien ble gjort på 9000 gravide kvinner i Storbritannia. Undersøkelsen som er publisert i British Medical Journal viser at det er vanligere at kvinner blir deprimert under graviditeten enn etter at de har født. Undersøkelsen viser også at depresjon hyppigst oppstår i uke 32 av svangerskapet - altså tett opp mot fødselen.

- På en måte er det ikke så vanskelig å forstå at man kan er mer utsatt for depresjon under graviditeten. Det er noe av den største forandringen av sin livssituasjon man kan oppleve. Det at kvinner hyppigst blir deprimerte i uke 32 er normalt fordi det da nærmer seg fødselen, og forandringen i livet kommer snart til å realiseres, sier Dr. Mary Nolan ved National Childbirth Trust som har spesialisert seg på graviditet.

Kan gi lav fødselsvekt

Forskerne hevder også at det ufødte barnet kan bli påvirket av mors depresjon i form av økte stresshormoner som kan føre til lav fødselsvekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det må fokuseres mer på behandling av depresjon hos gravide kvinner, etterlyser forskerne. Det er tidligere gjort lite forskning på dette området.

Ansvarlig for studien Dr. Jonathan Evans uttaler til BBC News at man ikke må bli overrasket dersom man opplever at man blir deprimert under graviditeten.

- Denne studien viser at depresjon under graviditeten er vel så viktig å fokusere på, om ikke mer viktig, som på depresjon etter fødselen, sier Dr. Evans.

Kilde: British Medical Journal og BBC News

Tilrettelagt av Silje Stavik 03.08.01 mozon.no