Deppa gutter røyker mest

Deprimerte unge gutter blir oftere storrøykere i voksen alder, viser en finsk undersøkelse.

Det har igjen blitt bekreftet at en problemfylt ungdom med psykiske påkjennelser kan føre til andre problemer senere i livet, skriver HealthDay.

En finsk studie har fulgt unge gutter i ti år og fant at det var 20 prosent større sjanse for at de som hadde depressive symptomer i 8-års alder røykte i 18-års alder. I tillegg var det 40 prosent sjanse for at de deprimerte guttene ble storrøykere i senere alder.

- Vi ønsket å identifisere forhold som gjør at barn utvikler skadelige vaner i senere alder. Og mens det er lett å anta at enkelte mentale forstyrrelser kan føre til misbruk, så er det viktig å bekrefte det, sier Dr. David W. Goodman ved Johns Hopkins University School of Medicine, som har kommentert studien.

Dette er første store studie som har funnet en link mellom depresjon hos ungdom og røyking i voksen alder. Funnene ble nylig presentert på årsmøtet til American Psychiatric Association i Toronto.

En annen undersøkelse viser at få ungdom søker hjelp for sine plager.

Testet 2000 gutter
Den finske studien fulgte over 2300 gutter født i 1981. Guttenes atferd ble målt igjen i 1989 av guttene selv og av deres foreldre og lærere. I 1999 hadde guttene, som da var blitt 18 år gamle, en avsluttende undersøkelse.

I tillegg til funnene om depresjon og røyking, fant forskerne at det var 10 prosent mindre sannsynlig at gutter med såkalte følelsesmessige problemer i 8-års alder røykte senere.

I følge studieleder og psykiater Dr. Solja Niemela ved Turku universitet i Finland kan årsaken til det være at stoffmisbruk ofte knyttes til sosiale problemer. Det er mindre sannsynlig at gutter som er sjenerte og tilbaketrukne eksperimenterer med sigarettrøyking.

Det motsatte var imidlertid tilfellet for guttene som viste tegn til hyperaktive tendenser.

Hyperaktive røykere
Forskerne fant også at det er 20 til 30 prosent høyere sannsynlighet for at hyperaktive gutter røyker enn andre gutter. Disse funnene støtter dermed opp mot resultatene til en annen studie ved Duke University i England, som fant at det er større sannsynlighet for at barn med tegn på ADHD røyker som voksne.

Så hvorfor er det slik at depressive gutter finner trøst i å røyke?

- Nikotin kan redusere angst og kan forbedre selverkjennelsen litt, som potensielt kan redusere symptomer på depresjon. Med andre ord kan røyking være en form for selvmedisinering, sier Goodman.

Og dersom du ikke allerede vet hvordan: Slik stumper du røyken!

 

Mozon.no, 30.05.2006