Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.comVis mer

Den tar ti år av livet ditt

Det er ikke bare røyking som kan forkorte livet ditt med et ti år.

For også overvekt og fedme kan redusere leveårene dine, ifølge eksperter ved Oxford University, skriver BBC i dag.

Bare moderat fedme kan redusere livet med hele tre år, viser studien som er gjort på over 1 million mennesker i hele verden. Resultatene er publisert i tidsskriftet The Lancet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at om lag 1.600 millioner av verdens voksne befolkning var overvektig i 2005. WHO anslår videre at det i 2015 vil være om lag 2.300 millioner overvektige, og at mer enn 700 millionner av disse vil ha fedme, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fedmeepidemi blant norske jenter?
Drikker du deg fet?

Nordmenn er mindre overvektige og fete enn de fleste andre europeere, viser en rapport fra WHO som sammenlignet kroppsmasse­indeksen (BMI) til innbyggerne i 25 land, melder Vårt Land.

Men forekomstene av overvekt og fedme i den norske befolkningen har økt parallelt med utviklingen internasjonalt, og tilstandene representerer utvilsomt en helserisiko for stadig flere nordmenn.

Norske undersøkelser viser at omtrent hver femte nordmann i alderen 30 år og eldre har fedme, og at andelen er om lag 20 prosent både blant kvinner og menn, ifølge SSB. Andelen barn og unge med overvekt er mellom ti og 20 prosent.

I Storbritannia har omkring en fjerdedel av befolkningen fedme, med en BMI over 30.

Tjukke motiveres ikke av penger

Usunne hjerter

Body Mass Index (BMI eller kroppsmasseindeks) er en formel som indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. BMI mellom 18,5 og 25 regnes som normalvektig, mellom 25 og 30 er overvektig og BMI over 30 kalles fedme.

Regn ut din BMI her!

Ekspertene ved Oxford University hevder at med en gang man kommer over den normalvektige-sonen, øker risikoen for å dø tidligere enn normalt. Hos svært fete mennesker, som har en BMI mellom 40 og 50, reduseres livet med rundt ti år, mens moderat fedme, med BMI mellom 30-39, reduserer livet med rundt tre år.

Nøkkelen til vekttap

Grunnen til at overvektige kan forventes å leve kortere, er fordi de er mer utsatt for hjertesykdom og hjerteinfarkt. I Storbritannia har en av fire personer som har dødd av hjertesykdom, vært overvektige.

Hemmeligheten bak et langt liv

Lettere å motstå vektøkning

Forskerne hevder at det er enklere å unngå å legge på seg enn det er å bli kvitt de ekstra kiloene. Og ved å unngå vektøkning kan man plusse på noen ekstra leveår.

- Dette er det siste og mest overbevisende beviset på den nære sammenhengen mellom fedme og dårlig hjertehelse, sier professor Peter Weissberg ved den britiske hjerteorganisasjonen, The British Heart Organisation.

Han legger til at alle må klare å opprettholde en sunn vekt på egenhånd, men at denne studien fremhever hvor viktig det er at det offentlige helsevesenet følger opp, sier han. Myndighetene i Storbritannia har nylig lansert kampanjen Change 4 Life for å redusere vekten til hele nasjonen.