Den store mattetesten

Klarer du DinSides mattetest, eller må du bli med i statistikken over kunnskapsløse studenter?

Nyrekrutteringen av matematikklærere er på et bunnivå, og bedre blir det ikke når de som begynner på for eksempel lærerhøyskolen får huden full for manglende kunnskapsnivå.

Faktum er at studentene sliter med elementære grunnskoleoppgaver. Det er i seg selv et poeng som gjør dem til en fristende skyteskive, spesielt blant oss som allerede er ferdigutdannet og i jobb.

For alt var jo så mye bedre før...

Men hvor lett er det egentlig, og hvor mye husker du fra matematikkens irrganger?

Enten du selv har lyst til å bli lærer, eller bare vil bevise for deg selv at dette er noe du faktisk kan; trykk nedenfor for å starte DinSides mattetest.

Testen består av 13 spørsmål, og tilsvarer oppgaver gitt på heldagsprøver og eksamen på ungdomstrinnet.

Beklager – dette element er ikke lenger tilgjengelig.


Bred uro i fagmiljøet

I en kronikk i Aftenposten den 23. august utdyper matematikkprofessor Geir Ellingsrud og lektor Anne Rasch-Halvorsen kunnskapsmangelen:

”Grunnlaget som lærerstudentene starter med i matematikk er så tynt når det gjelder elementære matematikk-kunnskaper, at det nærmest er umulig å heve dem til et nivå akseptabelt for en som skal undervise i ungdomsskolen…”

”Det meste vi kan forvente er at disse studentene lærer nok til å kunne undervise på småskoletrinnet og mellomtrinnet”.

Artikkelen fortsetter under annonsen