Mobilen kan påvirke minnet, viser ny studie.  Foto: colourbox.com
Mobilen kan påvirke minnet, viser ny studie. Foto: colourbox.com Vis mer

Den kan svekke hukommelsen

Nok en risikofaktor knyttet til mobilbruk.

Mobilen kan gi deg dårligere hukommelse. Det kommer frem av en fersk svensk doktoravhandling, skriver Dagens Medisin.

Les også: Den kan gi deg utslett

Funnene ble gjort da en gruppe rotter ble utsatt for mobilstråling to timer i uken over en periode på ett år. Testingen fant sted ved avdeling for nevrokirurgi ved Lunds Universitet i Sverige.

Husket mindre

Resultatene viste at disse rottene fikk dårligere utslag på en minnetest, enn rotter som ikke hadde blitt utsatt for stråling.

Minnetesten foregikk slik at rottene to ganger ble sluppet ned i en eske der det var montert fire objekter. Objektene var forskjellige begge gangene, i tillegg ble plasseringen endret.

Les også: Forskere slår mobil-alarm

Rottene ble presentert for to av objektene fra det første tilfellet, og to av objektene fra det andre tilfellet. Kontrollrottene brukte mer tid på å utforske objektene fra det første tilfellet, ettersom rottene ikke hadde sett dem på lenge.

Påvirker hjernen

Eksperimentrottene viste imidlertid mindre forskjeller i interesse.

Forsker Henrietta Nittby og professor Leif Salford ved Lunds Universitet tror funnene henger sammen med tidligere funn som viser at stråling fra mobiltelefoner kan påvirke hjernen.

Les også: Mobilen er en bakteriebombe

Salford og hans medarbeidere har tidligere funnet at proteinet albumin lekker ut i hjernevevet når forsøksdyr utsettes for mobilstråling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Dagens Medisin