Deltidsjobben kan gi rett til full stilling

Faktisk stillingsprosent siste 12 måneder er avgjørende.

<b>EKSTRAVAKTER:</b> Jobber du mange ekstravakter i 2016, og langt flere enn deltidsstillingen tilsier? Da kan du ha krav på ansettelse i full stilling fra 2017.   Foto: COLOURBOX
EKSTRAVAKTER: Jobber du mange ekstravakter i 2016, og langt flere enn deltidsstillingen tilsier? Da kan du ha krav på ansettelse i full stilling fra 2017. Foto: COLOURBOX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Muligheten til å jobbe deltid gir en fleksibilitet mange ønsker for å få arbeidsliv og familieliv til å gå opp. For noen arbeidstakere kan deltid imidlertid innebære det motsatte av fleksibilitet.

For ansatte med små stillingsbrøker, blir gjerne ekstravakter på kort varsel og ubekvemme tidspunkt løsningen for å få en større stilling og en bedre inntekt.

Jobber du mer enn deltidsstillingen tilsier? Fra og med 2015 kan disse ekstravaktene sikre deg en full stilling hos arbeidsgiver.

Ny arbeidsmiljølov: Dette kan bli din nye arbeidshverdag

Faktisk arbeidstid er avgjørende

INITIATIVTAKER: Det var LO-leder Gerd Kristiansen som tok initiativet til lovendringen på Aps landsmøte i 2011.   Foto: Trond Isaksen
INITIATIVTAKER: Det var LO-leder Gerd Kristiansen som tok initiativet til lovendringen på Aps landsmøte i 2011. Foto: Trond Isaksen Vis mer

Den nye loven, som går til kamp mot ufrivillig deltid, ble vedtatt 4. juni 2013. Fra 1. januar 2014 har loven trådt i kraft. Ifølge arbeids- og sosialdepartementet fastsetter bestemmelsen at deltidsansatte som jobber mer enn sin avtalte arbeidstid, etter ett år vil ha krav på den stillingsandelen de faktisk jobber.

Dette betyr at først fra 1. januar 2015 kan deltidsansatte kreve ansettelse i tråd med faktisk arbeidstid.

- Dette er en milepæl. Ansatte, spesielt i helsesektoren, slipper å kjempe for å få større stillinger. Med dette lovforslaget får de rett på stillinger tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året. Nå må jobben gjøres ute på arbeidsplassene sammen med de tillitsvalgte, sa LO-leder Gerd Kristiansen da loven ble vedtatt.

Her er de nye tiltakene:

  • Lovfestet rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte som de jevnt har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene.
  • Plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.
  • Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt som praktisk mulig drøftes med arbeidstaker.

Les også: Kvinner henger fortsatt etter i lønn

Kvinner jobber mest deltid

DELTID: Forekomsten av ufrivillig deltid er mest vanlig i helse- og sosialtjenester, ifølge Fagforbundet.  Foto: COLOURBOX
DELTID: Forekomsten av ufrivillig deltid er mest vanlig i helse- og sosialtjenester, ifølge Fagforbundet. Foto: COLOURBOX Vis mer

Ifølge fjorårets tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), jobber 41 prosent av kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent menn.

Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år.

Tallene knyttet til ufrivillig deltid spriker mye. Mens noen hevder at ufrivillig deltid kun gjelder ti prosent av de deltidsansatte, mener Fafo-forsker Leif E. Moland at det kan gjelde så mange som 50 prosent av de deltidsansatte.

Tall fra både SSB og Fagforbundet er imidlertid entydige på at ufrivillig deltid i størst grad rammer kvinner.

Videre uttaler Fagforbundet at:

  • Rundt 70 prosent av de som arbeider ufrivillig deltid er kvinner.
  • Litt over 40 prosent av alle som jobber ufrivillig deltid jobbet i 2012 innenfor helse- og sosialtjenester. Nesten 20 prosent jobbet i varehandel og 9 prosent jobbet i undervisning.

Har du jobbet i en større stilling enn du er ansatt i i løpet av året, bør du altså ta kontakt med arbeidsgiver for få økt stillingsprosenten din fra og med neste år.

Les også: Disse jobbene blir borte

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!