La forsikringsselskapet betale advokathonoraret. Foto: Ozan Uzel
La forsikringsselskapet betale advokathonoraret. Foto: Ozan UzelVis mer

Dekker advokathjelp i boligtvister

Visste du at kan saksøke forsikringgselskapet ditt om de ikke betaler skaden, og la det samme selskapet betale regninga?

De fleste hus- hjem og innboforsikringer sikrer deg også rettshjelp til tvister du som privatperson kan komme opp i som eier av nettopp hus og hjem.

Forsikringsselskapene Trygg Hansa, If, Vesta og Gjensidige har alle denne jussikringen i sine innboforsikringer og sikrer:

  • rettshjelp ved de fleste typer tvister relatert til hus og innbo.
  • Har du hatt skade og ikke fått utbetalt den forsikringssummen du mener du har krav på, kan du overfor det samme selskapet kreve å få utbetalt rettshjelpsforsikring for å forfølge skaden.
  • Innboforsikringen gir ikke rett til rettshjelp ved familietvister
  • Du kan få dekket advoktautgifter opp til cirka 100.000 kroner inkludert moms, avhengig av selskap og inngått forsikringsavale.

    AKTUELT