De virkelige strømsløserne

Hydros nye aluminiumsfabrikk i Sunndal bruker alene 4,4 terrawattimer (TWh) strøm* på å produsere 330.000 tonn aluminium i året. Det er mer enn strømforbruket i hele Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Strømforbruket for alle Oslos husstander er ifølge Viken Nett på drøyt 4 terrawattimer per år.

- Hydro-fabrikken vil dermed bruke mer strøm enn alle Oslo-husholdningene til sammen, sier Kjell Stamgård, informasjonssjef i Viken-eier Hafslund ASA.

- Den kraftkrevende industrien i Norge bruker rundt 31 terrawattimer per år. I tillegg brukes fem terrawattimer på industri med elektrokjeler. Totalt er dette en tredjedel av all strøm som brukes her i landet, sier Irene Meldal, informasjonssjef i Statnett.

Du må betale

Dette er strøm som ellers kunne vært tilgjengelig på kraftmarkedet. Mer tilgjengelig strøm gir mindre knapphet og lavere strømpriser til folk flest.

Med andre ord: Kraftkrevende industri sluker strøm mens politikere og fagfolk oppfordrer folk flest til å redusere strømforbruket. Mannen i gata må ta støyten.

Hydros fabrikker over hele verden produserer 1,4 million tonn aluminium i året. Med et strømforbruk på 13,2 kWh per kilo aluminium bruker Hydro totalt 18,48 terrawattimer strøm i året.

Norsk Hydro forsvarer strømbruken

I Norge

Hvor mye av dette selskapet bruker i Norge, vil ikke selskapet ut med. Et forsiktig anslag tilsier et forbruk på 15 terrawattimer, noe som er mer enn Norges mye kritiserte strømeksport i 2002:

*Norge solgte 12,6 terrawattimer strøm til utlandet i fjor gjennom strømbørsen Nord Pool. Med en strømimport på 2,9 TWh var blir totaleksporten på 9,7 TWh.*

Den politiske bakgrunnen for Norges satsing på kraftkrevende industri er mangesidig, men distriktspolitikk veier tungt. Industrien ble i den nære etterkrigstida etablert for å bruke de enorme kraftressursene som ligger i fossefall og vassdrag.

Subsidierer

- Legger man ned denne industrien forsvinner tusenvis av arbeidsplasser i distriktene, sier Meldal. Hun sikter særlig til steder som Sunndal, Årdal og Sauda, med hjørnesteinsbedrifter innen kraftkrevende industri.

Staten subsidierer i praksis elektrisiteten aluminiumsverkene bruker. Prisen de betaler er derfor lavere enn vanlig strømpris, og langt lavere enn dagens strømpris.

- Vi er fornøyd med de langsiktige strømprisavtalene vi har med Statkraft, sier informasjonssjef Kristin Brobakke i Norsk Hydro. Men denne æraen er snart over.

Konsekvensene

- De betaler et sted mellom fem og 20 øre per kilowattime. Disse avtalene går ut om to - tre år, og da må industriselskapene kjøpe kraft på det åpne markedet, sier Ove Flataker, underdirektør i Olje- og Energidepartementet.

Konsekvensene av dette vil ifølge Valaker variere mellom ulike deler av industrien. Noen vil klare seg godt, andre vil få det tøft.

- Selskaper innen de lønnsomme delene av industrien har råd til det, mens de ikke fullt så lønnsomme vil slite. Aluminiumsindustrien er i dag lønnsom, mens for eksempel stålindustrien er mer utsatt, sier Flataker.

Mindre forbruk gir lavere strømpriser, ifølge departementet

*4,4 terrawattimer er beregnet ut fra et forbruk på 13,2 kwt per kilo aluminium (Hydros egne tall).

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!