De viktigste fradragene

Det finnes dårlige og gode måter å bruke kreftene på i dagene som gjenstår før selvangivelsen skal leveres. Her er fradragene som er viktigst for de fleste.


Mangt blir skrevet om fradragsmuligheter i selvangivelsen, og bra er det. Men hvor mange av dem angår de fleste? Og hvilke fradrag bør en vanlig lønnsmottaker konsentrere seg om at blir riktige i selvangivelsen?

I dag tar vi for oss fradragene som gjelder for svært mange, og som gir forholdsvis stor uttelling på lommeboken.

Alle sammen er fradrag i den såkalte "alminnelig inntekt", som beskattes med 28 prosent. Det betyr, at for hver krone i fradrag, sitter du igjen med 28 prosent av fradragsbeløpet i din egen lommebok. Har du dårlig tid til å fylle ut selvangivelsen, eller lider av kronisk liten tålmodighet, sørg i alle fall for at disse fradragene er riktig ført til helgen. De betyr så mye.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Riktig skatteklasse: 10.000 kroner

Fordelen av å liknes i skatteklasse to i stedet for klasse 1 utgjør nesten 10.000 kroner i klingende mynt (28 prosent av 34.200 kroner i ekstra fradrag), så her kan du få høy avkastning ved å passe på.

Ektefeller er ikke svært utsatt for å bli liknet i feil klasse. I dag sørger skatteetatens IT-systemer for at ektefeller liknes i skatteklassen som er gunstigst for dem. Tjener den ene mindre enn cirka 65.000 kroner, blir ektefellene liknet i skatteklasse 2 sammen i utregningen av inntektsskatten, slik at de nyttegjør seg hele fradraget.

Verre er det for alle som ikke lenger er ektefeller. I går skrev vi at omtrent 30.000 aleneforeldre blitt plassert i feil skatteklasse, fordi aleneforeldre som ikke bruker staten for innkreving av barnebidrag, ikke blir registrert i skatteetatens systemer.

Har du forsørgeransvar, skal du liknes i skatteklasse 2. En del skilte foreldre med flere enn ett barn har tilpasset seg dette, og tatt omsorgsansvar for ett barn hver, og dermed oppnådd å bli liknet i klasse 2 hvert eneste år.


I noen tilfeller kan dette dessverre ha skjedd fordi rettighetene ved delt omsorg har vært lite kjent. Det riktige er at foreldre med delt omsorg også kan bli liknet i skatteklasse 2 og at dette er helt regulert og lovlig. Dette kan gjøres ved at hver av dem liknes i klasse to annethvert år. Dette kan du lese mer om her.

Minstefradraget: 16.000 kroner

Tjente du over 185.000 kroner i fjor, utgjør minstefradraget ditt 57.400 kroner. Dette fradraget gir deg 16.000 kroner i lommeboken.

Tjente du mindre, regnes minstefradraget som 31 prosent av bruttoinntekten, begrenset nedad til 4.000 kroner

Sannsynligvis gir det relativ liten avkastning å samle regninger og dokumentasjon av utgifter som kan erstatte minstefradraget. Du skal være i en helt spesiell situasjon, for at fradragene du kan føre i stedet summerer seg til mer enn 57.400 kroner.

Trykk her, og les hva som kan erstatte minstefradraget.

Kostnader ved barnepass

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Igjen en post som betyr mye for svært mange. Ved ett barn, utgjør fradraget 25.000 kroner, og 7.000 kroner i lommeboken. For hvert barn ut over det første, øker fradraget med 5.000 kroner. Har du tre barn, er fradraget på 35.000, og du har 9.800 kroner i klingende mynt.

Dette fradraget får du hvis du har hatt utgifter til barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning.

Både enslige forsørgere og foreldre har rett til foreldrefradrag. Det er kun dokumenterte utgifter til barnepass du kan kreve fradrag for. Du får foreldrefradrag selv om du har kontantstøtte.

Til tross for kravene fra skattemyndighetene om at foreldre må dokumentere utgiftene, kan det være så som så med de private barnehagenes rutiner for utsendelse av dokumentasjon til foreldrene. La imidlertid ikke dette stanse deg i å føre opp fradraget!

Du kan også trekke fra 1,4 kroner per kilometer i kjøring til og fra barnepasset. De fleste vil imidlertid ha liten glede av denne eksersisen, ettersom "taket" på 25.000 for ett barn, 30.000 for to osv, gjør at de aller fleste kan dokumentere maksbeløpet bare med regningene fra barnehagen/SFO.

Foreldrefradrag kan kreves dersom skattyteren har:

- hjemmeværende barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre (født 1994 eller senere) og/eller

- hjemmeværende barn som ved utgangen av inntektsåret er 12 år eller eldre, såfremt barnet har særskilt behov for omsorg og pleie pga. handikap ol. Det er ingen øvre aldersgrense for barnet i disse tilfellene.

Det er ikke noe krav at noen av foreldrene har hatt arbeidsinntekt.

Fagforeningskontingent og gaver

Hundretusenvis av giverglade nordmenn belønnes med skattefradrag for sine pengegaver til frivillige organisasjoner.

Gaven må være pengebeløp og minst 500 kr samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 12 000 kroner. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av likningsmyndighetene etter visse kriterier, og Skatteetaten har lagt ut denne listen over organisasjoner som er godkjent.
Har du gitt til en av dem, kan du spare inntil 3360 kroner i skatt.

Fortsatt er omtrent 50 prosent av arbeidsstokken organisert i fagforeninger, så dette fradraget gjelder i overkant av en million mennesker. Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil 1.800 kr, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis kontingenten bare er betalt for en del av året. Her er det svært ofte opp til deg å sørge for at beløpet føres opp.

Pensjonssparing

Du har neppe lyst til å være kunde hos en finansinstitusjon som ikke rapporterer riktig beløp til skatteetaten, slik at pensjonssparingen din ikke blir riktig forhåndsutfylt, men vi minner for ordens skyld om at pensjonssparing er fradragsberettiget.

Renter av gjeld


Posten er velkjent for mange.

Du kan vanligvis føre til fradrag alle renter som er påløpt i inntektsåret.

Du kan imidlertid ikke kreve fradrag for renter som er forfalt, men ikke betalt i 2005 (misligholdte renter), med mindre de inngår i årsregnskapspliktig/bokføringspliktig virksomhet. Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. For lån i Statens lånekasse for utdanning gis det bare fradrag for renter som er betalt. Renter du kan trekke fra, står i oppgavene fra banker mv. Husk å trekke fra renter av gjeld til privatpersoner, herunder arbeidsgiver. Om fradrag for gjeld og gjeldsrenter for personer med fast eiendom eller virksomhet i utlandet, se tilleggsinformasjon «Utland». Betalte forsinkelsesrenter (morarenter) av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp, kan du også trekke fra. For kredittkjøp gjelder visse formelle vilkår og begrensninger i fradragets størrelse. Les mer om dette her.

Forskuddsbetalte renter for 2006 eller senere år kan du ikke føre opp. Det samme gjelder ettergitte renter. Rentetillegg på restskatt kan du ikke trekke fra (gjelder ikke morarenter).

>>DinSide hjelper deg med skatten