De viktigste endringene

Overholdelse av betalingsfrister
Når du betaler med giro blir det nå det tidspunkt banken mottar oppdraget som avgjør om du har overholdt betalingsfristen. Den som bruker telegiro, kan dermed trygt betale på fristens siste dag.

Banken får ikke "stjele" rentedager fra deg
Forslaget begrenser også bankenes float-inntekter. Hittil har banken selv beholdt renteinntekten for tidsrommet fra betalers konto er debitert til mottakers konto er kreditert.

Du kan kreve å betale kontant
Folk som liker å betale kontant, skal ha en generell rett til å gjøre det, for eksempel ved sykehusbesøk.

Banken får ikke selge gjelden din
Det blir forbudt for en finansinstitusjon å overdra en fordring til andre institusjoner som ikke er registrert som godkjent finansinstitusjon. Dersom din fordring blir solgt til en annen godkjent finansinstitusjon får du beholde dine eksisterende betingelser. For deg betyr dette at du ikke risikerer å få en ny kreditor som stiller strengere krav til nedbetaling og til en høyere rente enn den du har fra før.

Ryddigere regler for fastrentelån
Lånekunder som har bundet renten, må betale såkalt overkurs hvis de ønsker å innfri lånet før tiden og rentenivået har steget. Dette blir nå regulert, samtidig som låntakerne får tilsvarende rett til underkurs, dersom rentenivået er sunket. For å stimulere konkurransen mellom kredittinstitusjonene, blir det forbudt for å kreve avviklingsgebyr når en kunde ønsker å flytte sitt lån.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved innfrielse av lån
Det blir nå forbudt for banker å kreve "avvikklingsgebyr" ved innfrielse av lån før tiden

Lik rente for gamle og nye lånekunnder
Hittil har det ofte hendt at nye låntakere blir tilbudt lavere rente enn bankens gamle kunder. Slik urimelig forskjellsbehandling blir ikke lenger tillatt.

Bedre informasjon til kausjonister
Forslaget betyr også større trygghet for kausjonister. Dersom långiver må forstå at låntakeren kan få problemer med tilbakebetalingen, skal kausjonisten gis skriftlig fraråding. Kausjonister skal også varsles underveis ved misholdelse eller andre uforutsette forhold.