De verdiløse matløftene

DinSides måling av matvarepriser denne uken gir oss all grunn til å tro at flere matvarekjeder har skodd seg godt på momsreformen av 1. juli i år.

Gjør seg feite. Det overrasker ingen at matvarekjedene bruker alle tilgjengelige virkemidler for å tjene penger.

Næringen har både rett og plikt til å forsøke å oppnå så gode resultater som mulig, og presentere store, flotte nyttårsgaver for sine respektive eiere.

Samtidig skal balansen i samfunnet sikres ved at informerte og krevende forbrukere danner den motpolen næringen trenger, slik at ingen deltakere blir fetere enn de fortjener.

Motpolen

Informasjon til forbrukerne er i praksis det eneste virkemidlet samfunnet har for å sikre denne balansen. Matvarebransjen går i praksis fri fra de få reguleringene mot urimelig høye priser vi har her til lands.

En skjør drøm

I følge Finansdepartementets konsekvensberegninger skulle halveringen av matvaremomsen fra 1. juli i år føre til at matprisene i gjennomsnitt gikk ned med ca. 10 prosent. Vel vitende om at markedet ville forvente en solid prisnedgang i sommer, satte kjedene prisene dramatisk opp rett før reformen skulle tre i kraft.

Dette dokumenterte DinSide i vår artikkel fra 29. mai i år, der vi påpekte at enkelte kjeder hadde økt prisene sine med 10 til 13 prosent det siste halvåret.

Representativ

Målingene vi gjorde i slutten av mai, ble senere bekreftet av VGs matvareindeks, som er mer omfattende (og mye dyrere å lage) enn DinSides matvarekurv. Helt siden vi innførte vår matkurv, har den i det hele tatt vist seg å være en grov, men god indikator for tendenser i matvarebransjen.

Dette skyldes at selv om den er beskjeden i omfang, består den av dagligvarer som er svært representative for hva en vanlig norsk familie putter i trillevognen daglig. Etter å ha hatt den i bruk i ett år, ser vi ingen grunn til å trekke i tvil kurvens evne til å fange opp virkeligheten i matvarekjedenes prispolitikk.

RIMI-Hagens fagre løfter

Alle husker vel dramatikken fra forsommeren, med den harmdirrende landbruksministeren og de tilsynelatende intetanende markedsaktørene. RIMI-Hagen kom hjem fra Alpene, gikk løs på prislistene med rød tusj og lovet offentligheten bot og bedring.

I lys av sentimentaliteten på forsommeren, er det snodig å se at RIMI kommer ut som én av to kjeder som helt klart stikker av med en solid del av momskuttet som alle var enige om at forbrukerne uavkortet skulle nyte godt av.

Da vi denne uken målte matvareprisene, ble reduksjonene målt i forhold til det oppblåste prisnivået vi målte i slutten av mai. For å få det hele og fulle bildet av hva som har skjedd, må vi ta med utviklingen hele det siste kalenderåret; altså fra september i fjor.

Møtet med virkeligheten

I perioden vi da må se på, har den generelle prisstigningen vært på 2.7 prosent. Momsreduksjonen fra 24 til 12 prosent skulle tilsi en prisreduksjon på om lag 10 prosent. Matvareprisene burde med andre ord være drøyt 7 prosent lavere nå enn i september i fjor.

Utvikling i matprisene siste 12 måneder
  
Mega - 7,4%
ICA Gourmet- 6,0%
Kiwi- 5,1%
REMA 1000- 4,8%
Meny- 2,8%
Prix- 1,8%
Rimi - 1,8%


Før sommeren observerte vi at både Prix og Meny økte sine priser med ca 10 prosent i tiden før momsreformen skulle tre i kraft.

Skuffende fra RIMI, Prix og Meny

Begge kjedene har redusert prisene sine med ca 11% etter sommeren, men kommer likevel ikke ut med en prisreduksjon som tilsvarer hva en skulle forvente på årsbasis.

Selv om vi tar høyde for en viss usikkerhet på grunn at de "grove maskene" i DinSides handlekurv, tyder målingene på at Mega, ICA og KIWI har hatt prisreduksjoner i samme størrelsesorden som en skulle forvente.

De som svikter

Men de små prisreduksjonene hos RIMI, Prix og Meny kan etter vår mening ikke bortforklares. Det er tydelig at kjedene skor seg på at publikum har vent seg til et høyt prisnivå, og utnytter det til siste trevl.

Det viktige spørsmålet nå er hvor lenge de skal få lov av oss forbrukere til å utnytte denne situasjonen. Her er det bare forbrukerne som kan sette ned foten. Bruk forbrukermakten og dropp de svikefulle!