De ulike kjøpegruppene

[Ugjyldig objekt (NAV)]

En tur i lørdagshektiske handlegater gir deg hele spennet. Fra grå familiefedre med slagstøvler og abonnement på Vi Menn til ultrahippe trendnisser med måneklær og bladet Wallpaper under armen.

Markedsteoretikere og reklamefolk deler folket inn i fem kjøpegrupper. For de såkalte innovatørene, som er en av kategoriene, er selv ikke Wallpaper hipt nok.

Gruppene

Innovatørene utgjør bare et par prosent av folket, og er først med å skaffe seg det siste. De liker å prøve nye ting og er ofte opptatt av teknologi.

Deretter kommer såkalte tidlige adoptere, som utgjør en større gruppe enn innovatørene. De kjøper også nye ting raskt, men gjerne litt etter innovatørene. Den tidlige majoritet, som utgjør 30 prosent av markedet, må gjerne ha en slags garanti eller aksept for at produktet kan kjøpes. De bruker derfor lengre tid på å bestemme seg for å handle.

Den sene majoritet utgjør også rundt 30 prosent av markedet. Disse er grunnleggende skeptiske til nyvinninger, og kjøper ikke før nesten alle andre har gjort det. Etternølerne er senest på avtrekkeren. De er svært mistenksomme til alt nytt. Når de endelig har fått ut fingeren, er "det nye" allerede erstattet av noe nyere.

Fasene

I vanlig markedsteori deles livssyklusen til et produkt, for eksempel en mobiltelefon, inn i fire faser. I introduksjonsfasen gjøres telefonen kjent i markedet. Prisen og telefonen selv justeres etter hvert som kundenes, altså våre, behov blir kjent. På dette tidspunktet handler innovatørene og etterhvert også de tidlige adopterne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I vekstfasen når telefonen (forhåpentligvis) ut til de store massene. Den tidlige majoritet blir interessert og blar opp. Samtidig tilbyr flere selskaper telefonen og konkurransen øker. I neste fase, som lett svulstig kalles det modne markedet, våkner den sene majoriteten og begynner å handle.

Produktet er kjent og priskonkurransen er på det sterkeste. Senere synker telefonen i popularitet og når nedgangsfasen. Prisene reduseres gjerne. Da handler de som tidligere har vegret seg for å kjøpe telefonen, altså etternølerne. Da føles det trygt nok å bla opp.

Alle mennesker passer ikke i disse kategoriene. Blant annet gjør idealisme at noen nekter å kjøpe et produkt, for eksempel miljøvern-forkjempere som ikke kjøper bil.

Hvilken kjøpegruppe tilhører du? Er du innovatør eller etternøler?

Test deg selv: Hvilken shoppetype er du?