De tyngste tror på lavrente

For tiden, etter renteøkningene i høst, er det enighet mellom selveste pengemarkedet og forskningsmiljøet i Statistisk sentralbyrå: Renta vil holde seg rundt 4 prosent.

Forspill til rentemøtet

  1. De tyngste tror på lavrente


Markedet: cirka 4 prosent

På lang sikt, er det åpenbart at aktørene i det norske pengemarkedet slett ikke forventer noen vesentlig økning i pengemarkedsrentene. Her er prisene de handlet for fredag i forrige uke:


 effektiv statsobligasjonsrente
Tre års:3,88 prosent
Fem års:3,95 prosent
Ti års:4,10 prosent
Kilde: Norges BankRett før helgen, fastsatte aktørene en pris på ti-årige norske statsobligasjoner som tilsvarte en effektiv rente på 4,1 prosent. Prisen på de treårige ble fastsatt til 3,88 prosent. Dette forteller oss at de som faktisk kjøper og selger i obligasjonsmarkedet forventer at etter at vi har lagt de tre første årene bak oss, vil nivået på de norske rentene stige i helt ubetydelig grad de neste syv.

Det er langt i fra noen amatører som fastsetter prisene i pengemarkedet. Ifølge Norges Bank er omtrent 40 prosent av norske statsobligasjoner eid av utlendinger. Andelen som er på norske hender består for en stor del av norske livselskaper.

SSB: cirka 4 prosent

I siste utgave av Konjunkturtendensene for Norge og utlandet, regner de med en pengemarkedsrente som i gjennomsnitt ligger på 3,1 prosent i år. Dette er noe høyere enn dagens styringsrente, slik at det avspeiler at SSB forventer renteøkninger i høst.

Byrået legger deretter anslagene for pengemarkedsrentene til 3,8 prosent for hele perioden fra 2007 til 2009. Det kan tyde på at SSB forventer at høstens renteøkninger blir omtrent de siste vi ser på en god stund.

NB: Husk påslaget!

NB: Disse rentesatsene avspeiler ikke fullt ut bankenes utlånsrenter til forbruker. Det er vanlig at anta at bankene beregner seg marginer på 1 til 1,5 prosentpoeng på toppen av pengemarkedsrentene.