Nå skal skatteetaten samle inn selvangivelsene. Husk å sjekke skattepapirene nøye før lørdag klokken 24:00. Foto: Per Ervland
Nå skal skatteetaten samle inn selvangivelsene. Husk å sjekke skattepapirene nøye før lørdag klokken 24:00. Foto: Per ErvlandVis mer

De tre mest populære endringene

Lønn, gjeld og gjeldsrenter er de tre vanligste postene å endre i selvangivelsen.

Det er kanskje ikke veldig fristende å bruke en fredagskveld eller lørdag på å saumfare selvangivelsen, men har du ikke gjort det ennå, må du sette igang. Lørdag kveld går den ordinære fristen ut for å levere selvangivelsen med endringer.

» Alt du trenger å vite om selvangivelsen

Skattedirektoratet opplyser at så mange som 657.000 nordmenn har levert selvangivelsen til nå. Og det er grunn til å tro at mange av disse har endret på de forhåndsutfylte postene.

Hvert år er det tusenvis av nordmenn som endrer opplysningene, og i følge Skatteetaten er det spesielt tre poster som er populære å endre på:

2.1.1 Lønn
Her føres lønn, honorar og andre ytelser fra arbeidsgiver. Rentefordel ved for eksempel rimelige lån i arbeidsforhold skattlegges som lønn. Husk å føre opp alle skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

4.8.1 Gjeld
All gjeld per 1. januar 2011 skal føres i selvangivelsen. Beløpene det er snakk om står blant annet i årsoppgave fra banker, forsikringsselskap og liknende. Husk også at eventuell kredittkortgjeld skal føres opp her. Ubetalt restskatt som er forfalt per 31. desember 2010, føres også her.

3.3.1 Gjeldsrenter
Du får vanligvis fradrag for alle renter som er påløpt i inntektsåret, og gjelder alt fra boliglånsrenter til studielån- og kredittkortrenter. Omkostninger ved låneopptak, herunder etableringsgebyr, likestilles med renter. For studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk tilføyelsene

I tillegg til de forhåndsutfylte postene, kan det være mange opplysninger skattemyndighetene ikke har fått med seg. Det kan dreie seg om opplysninger som potensielt kan gi deg tusenvis av kroner ekstra tilbake på skatten.

Ifølge Skatteetaten, er dette de fire vanligste tilføyelsene til selvangivelsen:

3.2.8 Reise mellom hjem og arbeid
Du kan få fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted ut fra en beregnet reiseavstand i kilometer. Reiseavstanden beregnes som hovedregel med utgangspunkt i korteste strekning langs bilvei eller med rutegående transportmiddel (bortsett fra fly). Les mer om betingelsene for arbeidsreiser på Skatteetatens nettsider.

4.2.5 Motorkjøretøy
Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer (som ikke er driftsmidler) verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør. Listeprisene finner du her: skatteetaten.no/listepris.

3.2.7 Merkostnader til kost og losji
Dersom du har en jobb som gjør at du til tider må bo utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader du har dekket selv. Fradrag for merkostnader til kost ved slike opphold gis med inntil 81 kroner per dag og bare når fraværet fra hjemmet utgjør 12 timer eller mer.

3.5.4 Særfradrag for store sykdomskostnader
Ved uvanlig store merkostnader på grunn av egen eller forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet har du krav på særfradrag. Første år du krever særfradrag, kreves det at du legger frem legeerklæring. Kostnadene må på forespørsel kunne dokumenteres/sannsynliggjøres og utgjøre minst 9.180 kroner. Mer om særfradragsordningen finner du her.

LES OGSÅ: Sjekk denne posten i selvangivelsen

Punktene over er noen av de postene som er viktigst å sjekke i selvangivelsen. Selvfølgelig finne det flere. Full oversikt over postene, hva du kan kreve, og hva du bør sjekke, finner du på Skatteetatens veiledningsside.

Rekker du ikke i tide? Null problem!

Har du mange endringer eller tilføyelser til selvangivelsen, men sliter med å rekke fristen? Da kan du be om utsettelse.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet RF-1115, før fristen går ut lørdag klokken 24:00.

Da kan du få én måneds utsettelse, slik at du ikke trenger levere selvangivelsen før 31. mai. Utsettelse av selvangivelsen får én stor konsekvens for deg, les mer om dette her: Les dette før du ber om utsettelse.

» Alt du trenger å vite om selvangivelsen