De snille fondene

De etiske og miljøriktige fondene har alle retningslinjer for hvordan de kan investere pengene sine.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Her kan du lese mer om hvilke mål de ulike fondsforvaltningsselskapene har.

Skandia Grønt Norden
Et nordisk fond med en klar miljøprofil i sine investeringer. Ønsker å sikre en bæredyktig utvikling for fremtidige generasjoner.

Storebrand Global Miljø
Skal foreta ikke-destruktive investeringer, hvilket blant annet betyr utelukkelse av bedrifter som produserer våpen, tobakk og alkohol. Underleverandører til disse selskapene skal også overholde disse retningslinjene.

SEB Miljø LU
Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer knyttet til virksomheter som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi bidrar til et bedre miljø. Verdens Naturfond er ansvarlig for fondets miljøprofil.

Storebrand Norges Røde Kors Global
Fondet har etiske begrensninger for hvilke bedrifter det investerer i. I tillegg er det en del av forvaltningsavgiften som går til Røde Kors.

Banco Human Fond-Aksje
Fondet har en etisk investeringsprofil, hvilket betyr at det ikke investerer i virksomheter som produserer våpen, alkohol og tobakk. I tillegg gir fondet hvert år to prosent av forvaltningskapitalen til en ideel organisasjon. Dette kan for eksempel være Den Norske Kreftforening, SOS-barnebyerne og Hjerteforeningen.

Skandia Miljøinvest
Et internationalt aksjefond med en klar miljøprofil i sine investeringer. Kapitalen skal plasseres på en miljømessig og fremtidsrettet måte.

Odin Miljø
Et nordisk fond med investeringer knyttet til nordiske selskaper som driver sin virksomhet utfra utvalgte miljøkriterier.

Artikkelen fortsetter under annonsen