De riktige spørsmålene gir oversikt

Jada, vi vet at dette ikke er gøy. Trøsten får være at heller ikke purregebyrer og inkassoutgifter vil få deg til å trekke på smilebåndet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Inntekter: Skriv ned dine månedlige nettoinntekter, altså det du får på lønnskontoen etter at skatten er trukket.

Ta også med alle andre inntektsposter, for eksempel barnebidrag eller kontantstøtte.

Utgifter: Del dem opp i faste og variable utgifter. De faste utgiftene er de som forfaller til faste tidspunkter og med faste beløp. For eksempel husleie, TV-lisens og forsikringer.

De variable utgiftene er de som varierer avhengig av hva du gjør og hvordan du oppfører deg. Og det er disse utgiftene det er lettest å kutte i.

Eksempler:

  • Kutt ut, eller i det minste kutt ned, utelivet og antallet kafèbesøk. Joda, vi vet det er kjedelig, men som vår partykalkulator avslører forsvinner tusenlappene fort for alle som er glad i en fest.

  • Si opp medlemskap i bok-, musikk- eller filmklubber og film. Dette er ikke nødvendighetsvarer. Se på TV eller gå i biblioteket i stedet for.

  • Si opp alle leieavtaler. Det kan virke fristende å leie en ny mobiltelefon eller flatTV til en lav månedlig sum. Likevel, dette er unødvendig og blir rådyrt på sikt. Kom deg ut av avtalene så kjapt som mulig.
Etter å ha kuttet det mest opplagte må du nedjustere resten av forbruket ditt, begynn for eksempel med fasttelefonen. Trenger du den egentlig?

Mange bruker uansett kun mobilen, men beholder fasttelefonen av gammel vane. Husk at fastutgiftene løper uansett om du ikke ringer.

Kontrollspørsmålene