De rike får best behandling

Helsevesenet bruker 40.000 kroner mer på deg om du tjener godt.

Det er ikke bare dyrt å være fattig, du blir også blodig uretteferdig behandlet.

En undersøkelse gjennomført ved Karolinska institutet i Solna, Sverige og University of Liverpool, Storbritannia, viser at helsevesenet bruker mer penger på de høytlønte enn på de som tjener mindre. Helsevesenet brukte 55.000 kroner (SEK) på de som tjente minst. De som tjente mest fikk pleie for 95.000 kroner.

Lønnsfaktoren hadde ifølge denne undersøkelsen større innvirkning på graden av pleie enn kjønn og alder. Dette skrive DinaPengar i Sverige.

En hypotese som forskerne bak denne studien er at de velsituerte og deres pårørende muligens stiller høye krav og også ber om dyrere behandlinger. En annen grunn til de store forskjellene er at personer i lavere sosioøkonomiske grupper søker pleie senere enn hva folk i de høyere sosiøkonomiske lag.

AKTUELT