De nye mobilskattereglene

Årets mest utskjelte endring i skattereglene er uten tvil endringene i reglene for jobb-telefon og bredbånd. Med vår nye kalkulator finner du kjapt ut hvor store fordeler som faktisk ligger i det for deg fremdeles.

De nye mobilskattereglene


Selv om de nye reglene uten tvil innebærer en skatteskjerpelse for de fleste, ligger det fortsatt ganske store fordeler i å ha teleabonnementer betalt av jobben. Men tidene med store og ubegrensede bonanzaer er ugjenkallelig forbi.

Mens arbeidstakere fram til og med i fjor kunne nøye seg med å oppgi en andel av teleregningen - for eksempel 15 prosent - som privat, og betale skatt av bare denne andelen, har i år Finansdepartementet hardt og brutalt fastsatt den private bruken etter sjablonger.

Fri telefon og bredbånd

I tabellen nedenfor viser vi hvordan skattereglene blir i år ved arbeidsgivers dekning av telefon- og bredbåndsabonnement. Etter en beskjeden sum på 1.000 kroner, som systemet aksepterer er telekostnader i forbindelse med arbeid, legger man til grunn at arbeidstaker har stor glede av de neste tusenlappene - fire ved ett abonnement og seks ved to eller flere. Etter disse intervallene er det ubegrenset oppad hvor mye arbeidsgiver kan betale - skattefritt for arbeidstaker.

Nye regler for tele som frynsegode
 Arbeidsgiver dekker ett abonnementArbeidsgiver dekker to eller flere abonnement
Skattefritt grunnbeløp1 0001 000
Ikke skattefritt4 0006 000
Skattefritt overskytendeubegrensetubegrenset
Beløp i kroner. Kilde: Skattebetalerforeningen


De nye mobilskattereglene


Summene på 4.000 eller 6.000 kroner må arbeidstaker fra nå av skatte av, til manges store ergrelse. Det som står i fare for å gå i glemmeboken er imidlertid at det fremdeles er arbeidsgiver som betaler resten, slik at teleabonnementer betalt av jobben fremdeles er et lønnsomt frynsegode for svært mange.

For alle som tjener under 394.000 kroner i år, er bruttoskatten omtrent 36 prosent. Av de skattepliktige beløpene betaler arbeidstaker fra i år 36 prosent, mens arbeidsgiver betaler resten - 64 prosent -, og gjør ordningen fremdeles svært lønnsom for alle som bruker jobb-telefonen relativt mye til private samtaler.

Lurer du på hvordan dette slår ut for deg? Trykk her, og regn ut selv med vår nye mobilskattekalkulator.


Er lønnen over 394.000 kroner men under 750.000, stiger bruttoskatten til 48 prosent. Arbeidsgivers andel av regningen synker til omtrent halvparten, men frynsegodet forblir antakelig lønnsomt - særlig for moderate jobb-ringere.

Lurer du på hvordan dette slår ut for deg? Trykk her, og regn ut selv med vår nye mobilskattekalkulator.

Betal det billigste selv

Nå er det jo etterhvert blitt vanlig at husholdninger har både to og tre løpende abonnementer. Helt normalt det i grunnen å ha både fasttelefon, mobil og bredbånd. Ettersom arbeidsgivere sjelden er så rundhåndede at de betaler for alle tre regningene, avslutter vi med et enkelt råd til alle som må eller kan velge hvilket de skal betale helt og holdent selv:

  • La arbeidsgiver betale de dyreste abonnementene.

Dette er kanskje selvsagt for mange, men likevel en god ting å tenke på i en valgsituasjon.

Eksempel:

Nedenfor viser vi en helt normal fordeling av telekostnader for en person med gjennomsnittlig ringemønster, avhengig av hva slags fasttelefonløsning vedkommende har:

Hvermannsens teleregninger
AbonnementÅrlig kostnad
Fasttelefon (Telenor analog)4 440
Fasttelefon (Billigste IP)1 510
Mobiltelefon3 300
Bredbånd3 600
Sum årlige telekostnader med IP-telefon8400
Sum årlige telekostnader med analog telefon 11300Hvis denne personen kan velge fritt hvilket abonnement som skal dekkes av jobben, er dette de mest lønnsomme valgene:

De nye mobilskattereglene

  • Hvis arbeidsgiver bare er innstilt på å dekke ett abonnement, blir det gunstigste
    valget at arbeidsgiver dekker den analoge fasttelefonen eller - for den med IP-telefon hjemme - bredbåndsabonnementet.
  • Hvis arbeidsgiver er villig til å betale to abonnementer, bør arbeidstakeren velge å betale IP-telefonen eller mobilregningen (hvis analog hjemme) selv.
På denne måten reduseres de høyeste regningene for den ansattes lommebok til bare den summen som betales i skatt.

Du kan fakturere jobben

Om du betaler teleregningene dine selv, må du naturligvis ikke skatte av dem. Reglene åpner også for at du kan få arbeidsgiver til å refundere jobbsamtaler du har betalt selv. DinSide regner med at dette i tilfelle må dokumenteres samtale for samtale, ved at det for eksempel merkes av i en detaljert samtaleoversikt fra teleselskapet.

Kalkulatoren viser når dette lønner seg.

I prinsippet må vel også deler av abonnementet kunne refunderes av arbeidsgiver, men det er ikke gitt noen klare retningslinjer her, og dermed kan det ligge an til en krangel med likningskontoret - for dem som måtte ha lyst til å prøve.