De nye kontantstøttesatsene

657 kroner mer i måneden å rutte med for kontantstøttefamiler.

Nye kontantstøttesatser
Bruk av barnehageProsent av full kontantstøtteBeløp (kr)
Ingen bruk av barnehage1003657 (3000)
Inntil 8 timer/uke802926 (2400)
9-16 timer/uke602194 (1800)
17-24 timer/uke401463 (1200)
25-32 timer/uke20732 (600)
Over 32 timer/uke00
Kilde: Barne- og familiedepartementet. Gamle satser i parantes.

Kontantstøtten øker

  1. De nye kontantstøttesatsene