De mest populære nettbankene

Ifølge tall fra Gallup har Sparebank 1 gruppen flest nettbankkunder, men Skandiabanken nærmer seg med stormskritt.

Stadig flere oppdager fordelene med nettbank. Med banklokalenes kjipe åpningstider er det kanskje ikke så rart.

Norsk Gallup har tatt utgangspunkt i markedsandelene til de ulike nettbankene, brukertilfredshet, rangering av bankegenskaper, bytte av nettbank og demografiske bakgrunnsvariabler.

I tillegg har de undersøkt lojalitetsmønsteret til kundene.

Sparebank 1 er størst

Den mest brukte nettbanken i september var SpareBank 1, med en andel på 23 prosent av nettbankbrukerne.

Skandiabanken og Postbanken var hakk i hæl med henholdsvis 22 og 20 prosent.

Ved valg av hovednettbank er SpareBank1 også størst, etterfulgt av Skandiabanken med 16 prosent og Postbanken med 12 prosent.

Tallene fra Gallup viser i tillegg at av alle som har byttet nettbank det siste året (17 prosent av befolkningen), så velger flest å forlate Postbanken (25 prosent) og SpareBank1 (19 prosent). Dette er en klar indikasjon på at Skandiabanken kan være i ferd med å overta lederposisjonen i nettbankmarkedet.

Forskjellen i prosentandeler mellom ”mest brukte nettbank” og ”hovednettbank”, skyldes at en del brukere har kundeforhold til flere nettbanker samtidig.

Skandiabanken vinner på lave gebyrer

Nettbankbrukere prioriterer ”lave gebyrer/avgifter” høyest. Deretter kommer egenskaper som ”enkel å bruke” og ”konkurransedyktig”.

Rangeringen peker i retning av at markedet totalt sett er forholdsvis styrt av pris, og nettbankkundene er utroe. De bytter hovedbank langt oftere enn resten av befolkningen.

Andelen nettbankbrukere som har byttet hovedbank det siste året er nesten tre ganger så stor som i hele befolkningen: 16 prosent av nettbankbrukerne har byttet hovedbank det siste året i forhold til kun 6 prosetn i befolkningen forøvrig.

Skandiabankens kunder er lojale

Skandiabanken skiller seg ut ved å ha suverent flest sikre og fremtidig lojale nettbankkunder.

Hele 84 prosent av bankens kunder er i dag sikre og kun 16 prosent av kundemassen til Skandiabanken kan karakteriseres som sårbare. Dette til stor forskjell fra de andre nettbankene, hvor omtrent bare 40 prosent av nettbankkundene kan karakteriseres som sikre kunder, og pluss/minus hele 60 prosent av kundene kan defineres som sårbare. Et lite unntak her er likevel Nordea, som skiller seg positivt ut med i overkant av 50 prosent sikre kunder, og tilsvarende færre sårbare kunder.

Hvem er kundene?

Det er totalt 1,5 millioner nettbankkunder i Norge idag, det vil si at 82 prosent av alle husstander med tilgang til Internett bruker nettbank. Og hele 38 prosent av de som har nettilgang - uten at de bruker nettbank i dag, vurderer å bli nettbankkunder i løpet av de neste seks månedene.

De mest aktive brukerne er mellom 30-59 år, og det er liten forskjell på menn og kvinner i forhold til betaling på nettbank.

Interessant er det også at personer med høyere utdanning og høy inntekt bruker nettbank i større grad enn de med lavere utdanning og lav inntekt.

Kilde: Norsk Gallup