De korrekte svarene

Her finner du svarene på de ti spørsmålene i testen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1. svar: Nominell rente inkludert gebyrer, utregnet som årlig rente.

2. svar: Regulering av Inngangsverdi med Skattelagt Kapital.

3. svar: 28 prosent.

4. svar: Humanitære fond.

5. svar: Konstante innbetalinger gjennom lånets løpetid.

6. svar: At antall aksjer økes, og at kursen per aksje blir lavere.

7. svar: Retten, men ikke plikten til å kjøpe en aksje i fremtiden til en fastsatt kurs.

8. svar: Verdipapirsentralen.

9. svar: Hunde-, katte- og papegøyeforsikring.

10. svar: Renter du må betale dersom du overskrider en betalingsfrist.