De gamle reglene

Før 1996 ble opsjon på aksjer i arbeidsforhold beskattet først ved innløsning eller salg, det var altså en oppgjørsbeskatning.

Fra og med inntektsåret 1996 kom det imidlertid en kraftig innstramming. De nye reglene sa at "fordelen" ved en opsjon i arbeidsforhold skulle beskattes som lønn allerede ved ervervet av opsjonen. Det gjaldt bare et unntak for verdier under 1.000 kroner. Vi fikk altså en ervervsbeskatning av opsjonen.

Dette innebar at du måtte skatte av en "kalkulert" og uviss framtidig gevinst, allerede når du fikk opsjonen.

I tillegg ble du beskattet dersom innløsningen eller salget av opsjonen ga en fordel utover den allerede skattlagt inntekt. Dette var altså en oppgjørsbeskatning som ble redusert med den inntekten som ble beskattet ved ervervet.

For å si det kort: Reglene ble ikke godt mottatt.