De dyreste sekundene

Godt og vel halvparten av alle telefonsamtaler som gjøres er på under ett minutt. Mens noen selskaper dermed lar sekundene avgjøre prisen for en samtale, tar resten seg betalt for et helt minutt - om så samtalen bare ble på et øyeblikk.


Åtte av tolv leverandører av IP-telefoni vi har undersøkt fakturerer sine kunder for den faktiske tiden for en samtale- såkalt "sanntid" - mens den siste tredjedelen fakturerer for hele minuttprisen hver gang samtalen går inn i et nytt minutt.

I tabellen viser vi hvordan forskjellene i selskapenes prinsipper for fakturering fører til at to selskaper med nøyaktig samme minuttpris, ender opp med å fakturere nøyaktig samme samtale med vidt forskjellige beløp. Tellerskrittene for en femten sekunders samtale hos Onecall kommer på 22,25 øre, mens samme samtalen hos Telio blir fakturert for nøyaktig fire ganger så mye, selv om begge selskapene oppgir en minuttpris på 89 øre.
Tabellen sier imidlertid ikke hele sannheten om hva en 15 sekunders samtale vil koste. Tar man med oppstartsavgiftene, vil prisen for en samtale til mobilnettet hos eksempelvis Tele2 komme på ca 97 øre, mens hos IP24 blir prisen 148 øre.

At noen selskaper fakturerer samtaler til mobilnettet per sekund, mens andre fakturerer med minuttprisen per påbegynte minutt, er viktig informasjon for alle som skal velge abonnement. Erfaringene viser at over halvparten av alle telefonsamtaler som gjennomføres, faktisk er på under ett minutt. Andelen korte samtaler vil naturlig nok variere fra person til person, men for folk som sjelden eller aldri snakker lenge, kan forskjellen mellom sekundvis eller minuttvis fakturering bli helt avgjørende for regningen.

Hvilke selskaper som tar betalt per sekund kan du finne ut hvis du trykker her

En tredjedel korte

Fra Telipol har vi fått tilgang til detaljerte data om 2.394 tilfeldig utvalgte telefonsamtaler gjennomført av Telipols kunder. Samtalene utgjør til sammen 3.830 minutter. Fordeler man minuttene på antall dager i året, tilsier det en ringetid på 10,5 minutter per dag, det vil si et forbruk av telefontid som er innenfor mulighetsområdet til en konsument, men litt lavere enn gjennomsnittet, som ligger rundt 14 minutter per dag, i følge telepriser.no.

I tabellen ser du hvordan lengden på samtalene er fordelt. Samtalene på under et halvt minutt utgjør hele 35 prosent av utvalget.

Så lenge varer samtalene
SekunderAndel av samtalene
1-29 35,0 %
30-5918,5 %
60-8910,2 %
90-1197,6 %
120-1496,1 %
150-1793,9 %
180 og mer18,7 %
Kilde: Telipol A/S"Hvor er du nå?"

For å få et bilde av hva en kort-kort samtale kan være, klokket vi like godt en hvor-er-du-nå-samtale (hyppig overhørt på gaten) ved hjelp av rollespill i vår redaksjon.

Vi fant at en samtale av typen - "Hvor er du nå?" - "Jeg er rett rundt hjørnet - fremme om et par minutter!" - "Kan du ta med en pakke smør?" - "Ja, da sees vi snart", tar femten sekunder eller mindre.

Mobilsamtaler gjør utslaget

Blant tilbyderne av IP-telefon er det gjennomgående svært lave priser til fastnettet. En stor del av selskapene tar ingen minuttpriser overhodet for samtalene over fastnettet, og dermed spiller det ingen rolle hva slags prinsipp de fakturerer etter.

Det er samtalene til mobilnettet som koster, og derfor er du spesielt utsatt for skjev informasjon fra prislistene hvis du ringer ofte til mobil.

Hvilke selskaper som tar betalt per sekund, og hvilke som ikke gjør det, kan du finne ut hvis du trykker her


Dessverre er vår egen telefonkalkulator blant prislistene og verktøyene på nettet som gir et misvisende bilde, fordi de ikke tar hensyn til forskjellene selskapene imellom. Dette håper vi imidlertid å kunne rette opp, og vil selvfølgelig fortelle om det, når dagen er der.