De dyreste familieformene

Jo flere og eldre barn, jo høyere forbruk.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lever du i et parforhold og har barn i alderen 7-19 år?

Gratulerer, da er ditt forbruk klart høyest i denne sammenligningen. Forbruket er faktisk over 20.000 kroner høyere enn om barna hadde vært i alderen 0-6 år.

NB: Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.