Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

De døde ombestemmer seg

Vil ha arveavgiftsregler for 2009. Seks ganger så mange vil ha offentlig skifte.

«Om vedkommende bare kunne holdt ut litt til, ville de med de nye skattereglene etterlatt mye mer penger til arvingene.»


En av overraskelsene ved fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst, var en kraftig lettelse i arveavgiften for "vanlige" formuer.

(Til gjengjeld kom det regler som gjorde det dyrere å overføre næringsvirksomhet fra en generasjon til den neste).

Døde for tidlig

Om man kan komme inn under skattereglene for 2009, kan det bli mer moro for arven. Foto: iStockphoto.com
Om man kan komme inn under skattereglene for 2009, kan det bli mer moro for arven. Foto: iStockphoto.com Vis mer

De nye reglene skapte frustrasjon hos dem som skulle arve personer som døde før 1. januar 2009. Om vedkommende bare kunne holdt ut litt til, ville de med de nye skattereglene etterlatt mye mer penger til arvingene.

Advokatene bladde imidlertid i sine lovbøker og fant et hull: Når man har såkalt privat skifte etter en avdød, skal arveavgift svares etter de regler som gjaldt på dødstidspunktet. Men om man velger offentlig skifte er det avgiftssatsene ved utlodningstidspunktet som gjelder, altså når bobehandlingen er endelig avsluttet.

Utsett dødsbobehandlingen

Siden det gjerne tar noen måneder å behandle et dødsbo, ville behandlingen kunne strekke seg over årsskiftet, og man kom inn under de nye og gunstigere avgiftsssatsene.

Seksdobling av offentlig skifte

Dette har ikke gått upåaktet hen hos byfogdene, som behandler offentlige skifter av dødsbo. I Oslo var antall begjæringer i januar økt med 531% i forhold til samme periode ifjor. Hele økningen gjelder dødsbo etter personer som døde før årsskiftet.

Nå er ikke offentlig skifte bare fryd og gammen. Det koster vanligvis adskillig mer å gjennomføre et offentlig enn et privat skifte. Og det er arvingene som betaler. En merutgift på rundt 20.000 kroner er ikke uvanlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derfor har noen arvinger nå begjært dødsboene tilbakelevert til privat skifte. Dermed har de sikret seg en "utsettelse" og havner innunder de nye arvereglene, som er mye gunstigere.

Kan angre

Vel, kjære leser. Du tenker kanskje at da er man vel like langt, at det da igjen er dødstidspunktet som bestemmer hvilke avgiftssatser som skal benyttes, men det er er faktisk ikke tilfelle. Det er datoen for tilbakelevering (ekstradisjonskjennelsesdatoen) som da gjelder.

Med andre ord kan man begjære offentlig skifte for noen som døde i 2008 på mandag. Når dette innvilges tirsdag, kan man straks kreve boet tilbakelevert, og dermed er skattedatoen flyttet til 2009.

Hvor mye vil du arve?

Du kan kreve offentlig skifte

Det stanser ikke her. Du kan stadig kreve offentlig skifte for folk som døde i 2008, og faktisk også tidligere. Det er en treårsfrist for å kreve offentlig skifte av et dødsbo.

Men vilkåret er at bobhandlingen ikke faktisk er avsluttet. Ved Oslo byfogdembete forteller de om dødsbo som kreves offentlig skiftet, men hvor det faktisk ikke er noen verdier tilbake i boet. Eiendommer er solgt og penger og løsøre allerede fordelt på arvingene. I slike tilfeller holder det heller ikke å betale pengene tilbake til boet og returnere bestemors sølvtøy.

Derfor er flere begjæringer om offentlig skifte avslått.

Men i tilfeller hvor bobehandlingen av forskjellige årsaker har trukket ut, og hvor skiftet ikke er foretatt, kan man altså innenfor treårsfristen stadig kreve offentlig skifte og komme inn under skattereglene for 2009.

Prøv DinSides Arveavgiftskalkulator

Når noe er skiftet, men ikke alt

Mer kinkig blir det når arvingene krever offentlig skifte av dødsbo som allerede er delvis fordelt mellom dem. Også i slike tilfeller er det helt i sin orden med offentlig skiftebehandling av det gjenstående. Men hvilke skatteregler gjelder da?

Finansdepartementet tygger på dette nå, etter en forespørsel fra Skatt Øst. Det er naturlig å tenke seg at det private skiftet vil avgiftsbelegges etter de satsene som gjelder da arvelater gikk bort, mens man for de eiendeler som blir gjenstand for offentlig skifte betaler avgift etter de nye reglene.

Men som en anonym kilde sier til DinSide: - Det er bare ett skjema, som skal sendes til ligningsmyndighetene når hele skiftet er gjennomført. Her er det ikke rubrikker for å vise hva som er offentlig og hva som er privat skiftet. I praksis vil ikke ligningsfolkene kunne se hva som skal avgiftsbelegges etter de nye og de gamle reglene.