De billigste strømleverandørene ble dyrest

Hvordan gikk det med strømprisen hos dem som ble kunder hos Hurum kraft i vinter og Statoil i vår?

I fjor var BKK (som står for Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) ofte blant de billigste tilbyderne.

Men etter at BKK kjøpte Hurum Energi, foretrakk man å rekruttere nye kunder gjennom dette selskapet heller enn gjennom BKK. Om BKK skulle rekruttert nye kunder ved hjelp av lave priser, ble man nødt til også å sette ned strømprisen til alle de gamle kundene i Bergens-området. Det er dyrt. Det er langt færre kunder på Hurum, så dette selskapet egnet seg bedre til det.

Idag ligger begge selskapene langt nede på listen over de billigste tilbyderne. Hurum kraft ligger på 43. plass på listen, mens BKK ligger på 51. plass på listen, som idag består av 57 tilbydere.

Stranda ute av listen

Om man ikke ønsker flere nye kunder, kan man jo sette prisen såpass høyt at det ikke kommer noen. For Stranda Energiverk er dette problematisk, i og med at det også leverer strøm til de fleste innbyggerne i Stranda kommune og eies av de samme innbyggerne.

Løsningen for Stranda, da man følte man hadde nok eksterne kunder og nok risiko, var rett og slett å trekke seg som nasjonal leverandør. Stranda honorerer gamle avtaler, men tar bare imot nye kunder innenfor kommunen. Prisen på 24,3 øre/kwt er idag midt på treet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Svakt kapitaliserte Norigo/Norkraft

Da selskapet Norkraft ifjor høst først henvendte seg til norske kunder som strømselger, var det med en innbetalt egenkapital på bare 25.000 kroner. Idag er egenkapitalen større, men Norigo må likevel holde et svært våkent øye med om det har tilstrekkelig egenkapital til å bære den risikoen selskapet tar. I perioder har man ikke ønsket seg nye kunder, og antakelig har man en slik periode nå, for strømprisen ligger nå på nedre halvpart i oversikten over nasjonale tilbydere.

Ustekveikja til og fra

Ustekveikja energi på Geilo er også en aktør som ofte har figurert nær toppen på DinSides prisrangeringer. Det er mulig Ustekveikja ikke har amibisjoner om å være en ledende, nasjonal leverandør i fremtiden, og heller mer tilfeldig fra tid til annen har tatt inn eksterne kunder. Uansett har kunder av Ustekveikja ikke kommet dårlig ut. Verket ligger idag på 19. plass på en liste rangert etter et årsforbruk på 25.000 kilowattimer. Og det er ikke så verst.

Statoil under midten

Statoil tar idag en pris på 26,3 øre pr. kilowattime for strømmen. Fratrukket verdien av Dominopoeng, blir prisen 26,1 øre/kwt. (Dominokortet er gratis, og må regnes som en fast rabatt).

Dette plasserer selskapet som nummer 40 av 57.

De som tegnet introduksjonsavtale under Statoils store strømkampanje i vår, skal ha en pris som ligger to øre under dette. Disse heldige betaler nå altså 24,1 øre/kilowattime, noe som er landets 16. billigste strøm.

Kur mot gruff

Du synes det kanskje er frustrerende å hoppe fra ditt gamle, lokale utbytterverk til nye, friske strømleverandører som etter kort tid på nytt setter opp prisen. Men slik er livet, og slik vil det forbli i strømmarkedet. Man må skifte leverandør relativt ofte.

Heldigvis er det gratis å skifte. Om du har betalt inn et årsgebyr på forskudd, skal du ha tilbake penger for den delen av året du ikke kommer til å være kunde.

Det er også svært lett å skifte. Bare gå til DinSides strømkalkulator.

Hvordan gjør de det idag?
LeverandørØre/kwtPlass
Ustekveikja Energi24,8019
Norigo24,9533
Statoil Marketing26,1040
Hurum Kraft26,1343
BKK Kraftsalg26,9051
   
(Stranda Energiverk24,30lokal)
Rangert etter et forbruk på 25.000 kilowattimer pr. år - som er omtrentlig forbruk i en enebolig som varmes opp med strøm.
Det er idag 57 leverandører av strøm som selger til husholdninger over hele landet.
Statoils pris er fratrukket Domino-rabatt.