De 20 billigste i Norge

De 20 billigste stasjonene er stort sett i Rogaland, Oslo-området, Vestfold og Østfold.