Datamaskinen din skal virke i fem år!

Hva er egentlig forskjellen på en garanti og reklamasjon? Går din PC i stykker etter 4 år, er du fortsatt sikret etter Kjøpsloven, selv om "garantitiden" bare er på ett eller to år. Siden mange butikkansatte ikke er klar over reglene, er det du som må passe på.

Datamaskinen din skal virke i fem år!

  1. Dine rettigheter etter Kjøpsloven
  2. Garantier

Kjøper du et produkt med garanti, garantien gi deg bedre rettigheter enn de du allerede har krav på etter Kjøpsloven. Er ikke dette tilfelle, begår selgeren et straffbart brudd på Markedsføringsloven.

Det er lett å gå surr i forskjellen på garantier og den lovbestemte reklamasjonsretten. Det verste er imidlertid at de som burde kunne reglene, de butikkansatte, heller ikke er klar over forskjellene.

Denne uvitenheten, enten den nå er bevisst eller ubevisst, er faktisk med på true din rettssikkerhet som kunde. For å stå sterkere den dagen ditt produkt begynner å hangle, bør du derfor sette deg inn i forskjellene.

Fortell oss hvilke butikker du har dårlige eller gode erfaringer med, når det gjelder garanti og reklamasjon. Delta i diskusjonsgruppen nedenfor!

Forskjeller og likheter

Har du kjøpt en TV, PC, eller en bil som slutter å virke, vil du normalt være sikret både i form av ulike garantier og Kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett.

Garantier: En garanti må gi deg rettigheter i tillegg til den reklamasjonsretten du har etter Kjøpsloven. I garantiperioden vil selgeren normalt rette opp feil og mangler, uten at du behøver å betale noe som helst.

Men husk: Selv om garantitiden er ute, kan du alltid klage innen de fristene som Kjøpsloven setter. Det er derfor det er så viktig å være klar over Kjøpslovens regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Datamaskinen din skal virke i fem år!

Reklamasjon: Kjøpsloven gir deg rett til lå reklamere (det vil si klage) over mangler ved et produkt innen en bestemt tidsfrist. Hovedfristen er to år, men på ting som er ment å vare vesentlig lenger, for eksempel en TV eller et kjøleskap, er fristen hele fem år ved forbrukerkjøp.

Legg merke til at det er enten to år, eller fem års reklamasjonsfrist, selgeren kan derfor ikke avvise deg ved å si at det er tre eller fire år. Svikter monitoren på din datamaskin etter fire år, er det altså Kjøpslovens regler som får anvendelse. En monitor er jo ment å vare "vesentlig lenger" enn to år, resultatet er at du ved normal bruk av datamaskinen har fem års reklamasjonsfrist.

For å lese mer om forskjellen på garantier og reklamasjon, må du trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.