Databruk kan gi psykiske problemer

Omfattende bruk av mobiltelefon og datamaskin kan føre til stress, depresjoner og søvnforstyrrelser.

Det viser en studie ledet av Sara Tomeé ved avdeling for arbeids- og miljømedisin på Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg, melder nyhetsbyrået TT.

Forskerne undersøkte 1.127 høyskolestudenter mellom 18 og 25 år to ganger med ett års mellomrom.

Studentene ble delt inn i grupper basert på om de var høy- eller laveksponerte. Forskerne registrerte hvor mye tid de brukte foran datamaskinen, i mobiltelefonen, hvor mange mobiltelefon-samtaler de hadde og hvor mange SMSer de sendte daglig.

Kvinner som hadde høy eksponering rapporterte en økning av stressymptomer og depresjon etter ett år.

Høy e-post og chat-frekvent hadde også sammenheng med depresjoner, mens høyt antall SMSer og chat-frekvens hadde en sammenheng med stress. Mye internettsurfing hadde en sammenheng med søvnforstyrrelser.

Tidligere har man funnet en sammenheng mellom høyt antall SMSer og mobiltelefonsamtaler hver dag og søvnforstyrrelser. Høyt antall SMSer hadde også en sammenheng med depresjon.

Sara Thomeé skal følge deltagerne i ti år for å finne ut om symptomene øker etter hvert.

 

Mozon.no, 27.11.2004