Dårligere sæd av mobilen?

Menn som er storforbrukere av mobiltelefonen kan få betraktelig redusert sædkvalitet, melder amerikanske forskere. Men norske eksperter er skeptiske.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du mann i fertil alder og storforbruker av mobiltelefonen, bør du vurdere å endre vanene dine. Det er i alle fall budskapet i en amerikansk studie, som blant annet viser at sædkvaliteten reduseres ved høyt forbruk av mobiltelefon.

Forskerne så størst effekt hos menn som brukte mobiltelefonen i over fire timer om dagen. Disse mennene produserte omkring 40 prosent mindre sæd sammenliknet med menn som aldri brukte mobiltelefon. Forskerne så også redusert sædmengde hos menn som brukte mobilen mindre hyppig enn storforbrukerne.

Er du besatt av mobilen din?

- Dette er bekymringsverdig. Det er over en milliard brukere av mobiltelefoner verden rundt, sier studieleder Dr. Ashok Agarwal ved Cleveland Clinic i Ohio, USA, til The Times.

Han mener at vi bruker mobiltelefoner uten å tenke på konsekvensene, på samme måte som en tannbørste.

- Selv om det gjenstår å bevise det, så kan mobiltelefoner ha en enorm innvirkning, da de er en såpass stor del av livet vårt, sier han.

Norske eksperter er imidlertid litt mer forsiktig med å gi slike advarsler.

- Vanskelig å se en sammenheng
- Snakker man med telefonen ved hodet er det vanskelig å se hvordan det skal kunne påvirke spermiene. Bruker man handsfree og har telefonen i bukselommen så er avstanden mellom testikler og telefon betraktelig mindre, og det kan være en mer relevant problemstilling selv om en slik sammenheng ikke er sett tidligere og er lite sannsynlig, sier seksjonssjef Merete Hannevik ved Statens strålevern. Hun er ikke er kjent med disse resultatene.

Hun får støtte fra forskningssjef Gunnar Brunborg ved Folkehelseinstituttet.

- Blant tilsynelatende normale menn varierer sædkvaliteten kraftig fra person til person. En undersøkelse av danske rekrutter viste at hele 20 prosent av dem hadde spermtall på under 20 millioner per milliliter, mens gjennomsnittet var nesten 60 millioner. Det er også store forskjeller mellom for eksempel Norge og Finland, som må skyldes andre forhold enn bruk av mobiltelefoner, sier han.

Han legger til at sædkvaliteten hos menn kan variere avhengig av dagsform og alder. Selv en influensa kan gi dårligere sædkvalitet i en periode.

- Bruk av mobiltelefoner kan dermed ikke forklare variasjonene i sædkvalitet, som blant annet også finnes mellom geografiske områder. Sædkvaliteten blir stadig noe dårligere i industrialiserte land, men denne utviklingen startet lenge før mobiltelefoner kom i alminnelig bruk. Jeg kan derfor ikke konkludere med at mobiltelefoner er farlige, men dette er interessante funn, og de bør følges opp, sier Brunborg.

Andre britiske forskere som har kommentert studien mener variasjonene i sædkvalitet kan være et resultat av mange forhold hos mennene. Det var en betydelig forskjell mellom livsstilsvanene (kostholds-, trenings-, røyke- og alkoholvaner), i gruppen som brukte mobiltelefonen mye, sammenliknet med dem som brukte den lite eller ingenting.

Ifølge funnene til den amerikanske studien er det de elektromagnetiske feltene mobiltelefonen genererer, som kan forstyrre sædproduksjonen. Tidligere laboratoriestudier viser også en sammenheng mellom høy eksponering av denne type stråling og redusert sædkvalitet, men effekten har ikke vært like tydelig hos mennesker.

Er din telefon farlig? Her er listen over de 10 verste mobiltelefonene.

Farlige stråler
I studien ble sædkvaliteten til 361 menn analysert. Mennene ble delt inn i fire grupper: De som aldri brukte mobilen, de som brukte den mindre enn to timer per dag, fra to til fire timer om dagen og i over fire timer per dag.

- Hovedfunnene viser blant annet at kvaliteten, kvantiteten og bevegeligheten på sæden og dens levedyktighet varierte betydelig i de forskjellige gruppene. Jo større forbruk av mobilen, desto større reduksjon i de parameterne vi målte, forklarer studielederen.

Men i følge forskere gir ikke mobiltelefonen kreft

I påvente at flere forskningsresultater anbefaler Statens strålevern bruk av handsfrisett. Andre tiltak for trygt og sikkert bruk av mobilen er å bruke mobilen der hvor det er god dekning, begrense samtaletiden og sende flere SMS-er. Barn og ungdoms mobilbruk bør også begrenses.

 

 

Mozon.no, 25.10.2006