Dårlige lærere kan forårsake røyking

Barn i skoleklasser hvor lærer og elever har et godt forhold er mindre utsatt for å starte å røyke enn barn med dårligere forhold til læreren, ifølge svensk studie.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men forholdet mellom lærer og elev trenger ikke være grunnen til elevenes røykevaner ifølge forsøksleder Dr. M. Rosaria Galanti.
Elevene kan ha større disiplinære problemer eller det kan være andre faktorer som er ansvarlig for både røykstart og lærerens vurderinger av forholdet dem imellom.

Forsøket peker allikevel på at når det gjelder skole-baserte førsøk på hindre røykestart hos yngre er det viktig å se på faktorer som hvor engasjert og engasjerende lærerne er og hvordan sosiale ferdigheter generelt blir støttet eller behandlet, heller enn tiltak spesifikt rettet mot tobakk.

Studiet undersøkte forholdet mellom klasseromsmiljø og røykestart i en ettårig oppfølgingsstudie av 2883 femteklassinger. De spurte også lærerne om å gradere klassene som positive eller vanskelige i forholdet lærer og klassen i forhold de mellommenneskelige relasjonene.

Nesten en av fem femteklassinger rapportere å ha prøvd røyking, men i sjette klasse kunne en tredjedel av de spurte fortelle at de hadde prøvd røyking.

I klasser hvor det ble rapportert vanskelige forhold var det 42% høyere sjanse for at elevene hadde prøvd røyking enn i klasser med positive forhold. Disse elevene var også mer tilbøyelige til å ha økt røykingen mellom femte og sjette klasse.

Femteklassinger som gikk klasser hvor det var vanlig å røyke var også mer utsatt for å ha prøvd røyking I oppfølgingsstudiet.

De som mottok en til to timer med Tobakkskade-undervisning i løpet av fjerdeklasse, var mindre sannsynlig til å si at de hadde prøvd røyking enn de som hadde fått mindre enn en time med slik undervisning. Men mer intens undervisning ville allikevel ikke senke risikoen for at de pre-pubertale noen gang ville prove røyking.

I lys av de funn som ble gjort er det opp til Ledelsen ved skolene, personalet og foreldre å holde standaren på skolen så høy som mulig og ytterligere styrke skolens sosialiseringsfunksjon. Det ble også sagt at helsepersonell som Helse-søster er en viktig ressurs i arbeidet og at deres rolle må utbedres og forstås bedre.

Det ble også understreket at funnene ikke nødvendigvis gjelder for andre land eller aldersgrupper enn de som inngikk i studiet.

Effekten av holdningsarbeid på tobakksområdet kan forventes å være forskjellig i områder med forskjellig bakgrunn på den samme type arbeid. Den lave alderen i undersøkelsen gjør også at funnene er vanskelige å generalisere til andre aldre

(SOURCE: Preventive Medicine 2002;34:649-654.Reuters Health)

Mozon.no, 26.07.02