Sjekk hva du spiser! <i>Bildeillustrasjon: Elisabeth Dalseg.</i>
Sjekk hva du spiser! Bildeillustrasjon: Elisabeth Dalseg.Vis mer

Dårlig smiley-ordning

I Norge vurderer man å innføre en smiley-ordning, etter dansk modell. Men en ny rapport viser at ordningen ikke fungerer godt nok i Danmark.

Sur smiley til smiley-ordning

Ifølge en rapport fra Deloitte fungerer ikke den danske smiley-ordningen like godt som man kunne ønske.

I rapporten fremgår det blant annet at smiley-ordningen binder en del av kontrollressursene sine til mindre virksomheter, der risikoen ut fra et matvaresikkerhetsperspektiv er begrenset. Dessuten fremgår det at resultatene fra smiley-ordningen ofte er opp mot ett år gamle, hvilket innebærer at opplysningene til en viss grad er foreldet.

Falsk trygghet

Ekspertgruppen fremhever dermed at ordningen giver falsk trygghet for forbrukerne. Den anbefaler derfor at det foretas en del endringer. Blant annet mener ekspertene at ordningen i høyere grad bør baseres på bedriftenes egenkontroll. Det skal stilles krav om at bedriftens viktigste målbare kritiske kontrollpunkter offentliggjøres daglig eller ukentlig i en egenkontrollrapport. Dette kan blant annet være temperaturen i kjøledisken.

SMIL

Tror du på Smiley-ordningen? (Avsluttet)
Nei(46%) 115
Ja(35%) 88
Usikker(19%) 47
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Videre anbefales det at tilsynsfrekvensen gjøres avhengig av en konkret risikovurdering av den enkelte bedriften, blant annet at besøksfrekvensen i noen bedrifter kan være mindre en gang i året.

Avslutningsvis anbefales det at den reviderte smiley-ordningen ledsages av en forbrukerrettet kampanje, der det opplyses om den nye ordningen, og hvordan forbrukerne bør klage om de opplever at bedrifter ikke overholder matvaresikkerheten.

Les hele rapporten her: Kritikk av dansk smiley-ordning
(Smiley-ordningen omtales på side 74-78).

Vet om problemene

Vi spurte det norske Mattilsynet om de var kjent med denne rapporten, og om de ville ta hensyn til resultatene fra Danmark?

- Vi har vært i Danmark, og kommer til å bruke mye fra den danske malen, men er også blitt briefet om de problemene som er knyttet til ordningen der, sier kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Kjell Løvik til DinSide og legger til:

- Vi bruker altså både ting fra den danske smiley-ordningen, men må også prøve oss til frem for å se hva som fungerer her, avslutter han.

Den 15. april starter prøveprosjektet knyttet til restauranter i Trondheim, Levanger, Stjørdal, Verdal og Kristiansund.

Les mer om smiley-ordningen: