Dårlig luft tar liv

Hver år dør 310.000 EU-borgere for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet. I snitt blir levetiden forkortet med ni måneder.

Industri, trafikk og fyring er de største kildene til luftforurensning i EU. Verst er situasjonen i Be-ne-lux-landene, Nord-Italia og i nye medlemsland som Polen og Ungarn. Den forventede levetiden er mest forkortet i Belgia og minst i Finland, skriver BBC News Online.

Kostbart
I tillegg til forkortet levetid for innbyggerne medfører forurensningen store kostnader for medlemslandene. Hver EU-borger tar nemlig i snitt en halv sykedag på grunn av plager relatert til luftforurensning. EU-kommisjonen regner med at dette totalt koster medlemslandene 80 milliarder euro årlig, eller hele 663 milliarder kroner.

Tiltak nødvendig
Mange av problemene kunne vært unngått ved tiltak for å få ned forurensningen, ifølge britiske eksperter på luftveissykdommer.

Talskvinne for miljø i EU-kommisjonen Barbara Helfferich sier til BBC at det er flere måter å oppnå resultater på, blant annet ved å redusere forbrenning av fossilt brennstoff, finne alternative energikilder og begrense trafikken i bykjernene.

Verst for allergikere
I Norge fører piggdekkbruk til mye ekstra mye svevestøv. En vinterdag midt i den verste trafikken i Oslo, når forurensingen ligger som et lokk over byen, sies det at Oslo-luften er verre enn den beryktede luften i Mexico City.

- Når det er så ille, kan også friske mennesker få plager på grunn av luften. Men mest utsatt er selvfølgelig personer med luftveissykdommer som astma og allergi. Men dem blir det dessverre flere og flere av, sier informasjonssjef Claus Mølbach-Tellefsen i Norges Astma- og Allergiforbund til Mozon.

- Hva er det som skjer når vi puster inn forurenset luft?

- I den forurensede luften er det blant annet svevestøv: partikler som er så bitte små at de ikke blir fanget opp av kroppens forsvarssystem, men trenger gjennom lungevevet. Svevestøvet kan gi allergisymptomer som betennelsesreaksjoner, slimdannelse og irriterte luftveier, sier Mølbach-Tellefsen.

Når sollys reagerer med enkelte komponenter i eksos, dannes også ozongass, som kan gi luftveisinfeksjoner og føre til nedsatt lungekapasitet.

- Norge bedre ut enn EU
Seniorforsker Steinar Larssen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) forteller til Mozon at selv om vi har en ekstra faktor i kombinasjonen av piggdekk og kaldt og fuktig vær, kommer vi antagelig bedre ut enn EU-snittet når det gjelder reduksjon i forventet levealder som følge av forurensing:

- Vi vet fortsatt lite om hvor farlig piggdekkstøv er. Men vi antar at det som gjør mest skade for oss i forurenset luft, er forbrenningspartikler fra fyring og trafikk. Nedover i Europa er dette et mye større problem enn i Norge, sier Larssen. Avstanden fra de store utslippsområdene i Europa gir oss en viss beskyttelse.

Mozon.no, 23.02.2005