Dårlig humør bedrer hukommelsen

Surpomper er bedre øyenvitner enn folk som smiler og ler.

Å være i dårlig humør, kan gjøre deg til et bedre øyenvitne enn en som er glad, i følge en ny undersøkelse. Det er WebMD Health som melder dette.

Forskere har funnet at folk som var i godt humør ga flere villedende detaljer når de vitnet. De som var i dårlig humør, derimot, ga mer presise beskrivelser av hendelsen.

- Det viser at våre minner av tidligere hendelser inneholder mer irrelevant informasjon når vi er i et godt humør, sier forsker Joseph Forgas, professor ved University of New South Wales i Australia, i en ny utsendelse.

Å huske hendelser involverer en rekke komplekse prosesser som åpner for mange påvirkninger og forvrengninger, og denne studien viser at humør kan spille en viktig rolle i disse prosessene.

- Funnet gir mening i evolusjonen. Dyr som er forsiktige, er flinkere til å legge merke til trusler, sier Forgas.

Flere eksperimenter
I studien testet forskerne folks ferdighet til å huske hendelser i ulike humørfaser.

Et av eksperimentene gikk ut på at forskerne lot studenter være vitne til en dramatisert fiendtlig veksling mellom en lærer og en inntrenger i en forelesningssal. En uke senere bruke forskerne en kort, ti minutter lang videokassett til å skape godt-, nøytralt- og dårlig humør blant studentene. De ble senere spurt om å svare på spørsmål om episoden de var vitne til, som enten inneholdt eller ikke inneholdt feilaktig informasjon. Forskerne fant ut at flere husket hendelsen hvis de så den triste videokassetten.

I et annet eksperiment, brukte forskerne deltakere i godt eller dårlig humør, og ba dem skrive ned et argument til fordel for et bestemt forslag. Når forskerne analyserte argumentene for kvalitet og hvor overbevisende de var, fant de ut at argumentene skrevet av studenter i dårlig humør var mye mer effektive enn argumentene til de glade.

Forskerne sier at studien viser at å være i godt humør, øker sannsynligheten for at falsk informasjon senere vil bli husket som sant, og kanskje ha innvirkning på juridisk vitenskap og rettslig prosedyre når de avhenger av øyenvitners hukommelse.