<b>MINDRE PENSJON:</b> Er du født i 1983 må du jobbe fire år lenger enn dagens pensjonister hvis du vil ha like mye å rutte for i pensjonisttilværelsen. Sjekk hvor lenge du må jobbe på <a target="_blank" href="https://www.nav.no/Pensjon/Alderspensjon/Levealdersjustering">NAVs nettsider</a>. Foto: COLOURBOX
MINDRE PENSJON: Er du født i 1983 må du jobbe fire år lenger enn dagens pensjonister hvis du vil ha like mye å rutte for i pensjonisttilværelsen. Sjekk hvor lenge du må jobbe på NAVs nettsider. Foto: COLOURBOXVis mer

Dagens unge må jobbe fire år lenger

I hvert fall hvis de vil ha like mye å rutte med som dagens pensjonister.

Den gjeldende pensjonsalderen i Norge i dag er 67 år. Mellom 67 og 70 år er det fleksibel pensjonsalder i folketrygden, og en fortsetter å tjene opp pensjonspoeng fram til fylte 70 år ved å fortsette i arbeid.

Fleksibel pensjonering før fylte 67 år ivaretas ved avtalefestet pensjon (AFP) som gir de som omfattes adgang til å gå av med pensjon fra fylte 62 år, ifølge regjeringen.no.

Les også: Disse får ikke gå av med pensjon som 62-åring

Mindre til de yngste

Selv om pensjonsalderen per i dag ikke er fastsatt annerledes for dagens 25-åringer og dagens 45-åringer, må likevel den yngre garde forberede seg på å jobbe lenger. Faktisk må hvert årskull regne med å jobbe en måned lengre enn det forrige for å få like mye å rutte med som pensjonist. Sjekk hvor lenge du må jobbe på NAVs nettsider.

Knut Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand.  Foto: STOREBRAND
Knut Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: STOREBRAND Vis mer


Forklaringen er levealdersjusteringen av alderspensjon. De som har omtrent 20 år igjen til pensjonsalder i dag, må regne med å jobbe to år lenger enn hva dagens pensjonister måtte.

- Dette er den viktigste konsekvensen av pensjonsreformen. Det betyr at den garanterte pensjonen til fremtidige alderspensjonister reduseres i takt med at levealderen øker, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Les også: Pensjon er viktig helt fra tenårene

Jobb lenger og spar mer

Du kan kompensere for levealdersjusteringen ved å fortsette lenger i arbeid og utsette uttaket av pensjon.

- Skal du ha en romslig økonomi i alderdommen, må du antakelig spare litt på egenhånd. Jo tidligere du starter med regelmessig sparing, jo lettere er det å få en god pensjon - og jo tidligere kan du pensjonere deg, sier Dyre Haug.

Levealdersjusteringen handler altså ikke om en endring av pensjonsalderen (selv om den nok kan heves før dagens 25-åringer går av med pensjon). Det handler om hvor stor pensjonspott som skal fordeles for akkurat ditt årskull.

LEVEALDERSJUSTERING: Diagrammet viser hvordan systemet med levealdersjustering påvirker pensjonen din, sammenlignet med den gamle ordningen. Dagens 25-åringen kan ikke forvente like høy pensjon som dagens 55-åringer. Regnestykket tar utgangspunkt i en opptjening fra 25 år og en årlig inntekt på 450.000 kroner.  Foto: Storebrand
LEVEALDERSJUSTERING: Diagrammet viser hvordan systemet med levealdersjustering påvirker pensjonen din, sammenlignet med den gamle ordningen. Dagens 25-åringen kan ikke forvente like høy pensjon som dagens 55-åringer. Regnestykket tar utgangspunkt i en opptjening fra 25 år og en årlig inntekt på 450.000 kroner. Foto: Storebrand Vis mer


Les også: Taper 2,9 millioner på førtidspensjon

Skaff deg oversikt

Som tabellen over viser, er det de yngste arbeidstakerne som får merke den største effekten av pensjonsreformen. Men dagens unge arbeidstakere har også mange år å forberede seg på.

Pensjonskalkulatorene til eksempelvis DNB og Storebrand gir deg en kjapp indikasjon på hvor mye du kan forvente å få i pensjon.

Det er imidlertid anbefalt å sjekke mer presise beregninger ved å logge inn på NAV eller Norsk Pensjon.

Som pensjonist er det tre faktorer som avgjør hvor mye du har å leve av:

  • Pensjon fra arbeidsgiver
  • Pensjon fra folketrygden
  • Egne oppsparte midler.

- Pensjon trenger ikke å være vanskelig. Bruk en av de mange pensjonskalkulatorene som fins på nettet, for å skaffe deg en oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt. Da har du et godt grunnlag for å vurdere hvilke grep du bør ta i dag for å kunne leve det livet du ønsker som pensjonist, sier pensjonsøkonomen.

Like viktig som lønn: Spør om pensjon før du takker ja til ny jobb