Dagens boliglånsrenter - 2 millioner

Dette er dagens tilbud på boliglån fra norske finansforetak. Listen er sortert etter hvilken bank som i dag tilbyr laveste flytende effektive rente på et boliglån på 2 millioner kroner med sikkerhet innenfor 60% av takst og med en løpetid på 20 år. Vi henter våre data fra Finansportalen.no. Klikk her om du finner feil i prislisten

Artikkel element er utdatert