<b>Vanskelig å illustrere: </b> Våre tyske venner viser oss hvor mye ett tonn CO2 egentlig er. Foto: Wikimedia Commons
Vanskelig å illustrere: Våre tyske venner viser oss hvor mye ett tonn CO2 egentlig er. Foto: Wikimedia CommonsVis mer

CO2 fra pakkepost

Du slipper ut 11 tonn CO2 i året. Blant annet ved å sende pakker. Bring har kalkulator.

- Vi har kommet til det post-industrielle samfunnet, sier de. Kunnskapssamfunnet er her, det er slutt på gruver og smelteovner, tiden har kommet for å putte alt i skyen (?).

Dette er naturligvis ikke sant. Produksjonen av mat og industrivarer øker, men er dyttet sydover på planeten eller kraftig effektivisert. I sistnevnte tilfelle er det riktignok noen som sitter og leser avisen i en fabrikkhall og må gripe inn om roboten feiler, men i bunnen, langt under gulvet på samfunnet, ligger det stadig en stor dampkjele, slik som på Charles Dickens' tid. Den genererer strøm, kunstgjødel og transport og den er drevet av olje og kull.

Så det tilsynelatende paradoksale skjer at jo mer "kunnskapssamfunn" vi får, og jo mer vi anlegger uterestauranter og bøkealléer på de tidligere fabrikkområdene langs kaiene våre, jo mer CO2 slipper vi ut.

Sjekk biffens CO2-avtrykk

Finanskrisen har gitt et svakt fall i CO2-utslippene som var 2,2% lavere i 2008 enn i 2007. Men stadig var de på 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. (Rundt 4/5 av dette er CO2, de andre utslippene er regnet om til CO2-ekvivalenter etter hvor skadelige de er).

Vi er rundt 4,8 millioner innbygger i landet, og presterer med andre ord å slippe ut rundt 11 tonn CO2 hver. En familie på fire slipper ut 44 tonn.

Ja, du generer CO2 med bilen, faktisk mer enn vekten av bensinen før den blir forbrent (2,3 kilo CO2 pr. liter bensin). Gjennomsnittsbilisten skal kjøre rundt 17.000 kilometer. Om bilen bruker 0,8 liter på mila, legger den igjen drøyt tre tonn i CO2 atomsfæren. Oppvarmingen av boligen legger igjen noen tonn (selv om den er elektrisk - noe strøm importeres fra danske kullkraftverk).

For hver time du tilbringer i et flysete, slippes det ut 30 kilo Co2,

Dette drar seg ikke mot 44 tonn. Før vi ser på produktene vi omgir oss med. Produksjonen av dem og frakten av dem fra produsenten til oss.

Derfor er den nye kalkulatoren til Bring (som var lei av å hete Postverket) interessant. Den viser hvor mye CO2 det blir generert ved at du sender en pakke med dem. Prøv selv:

Brings CO2-kalkulator